Nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. Decyzja Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) zaszokowała każdego, kto w tym czasie obserwował rynki finansowe. Ruch Banku kosztował istnienie kilku brokerów, straty największych instytucji finansowych liczone w setkach milionów dolarów, oraz niezliczone bankructwa inwestorów indywidualnych.

O polskich bankach i ich sytuacji technicznej mówię od 06:32.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.