Miniony tydzień to festiwal spekulacji nt. wprowadzenia europejskiej wersji QE, oraz danych gospodarczych, które te spekulacje napędzały. W piątek z kolei opublikowane zostały jedne z najważniejszych danych dla amerykańskiej gospodarki, opisujące kondycję tamtejszego rynku pracy.

Euro Stoxx 50 – 4:21, WIG20 – 5:11, CD Projekt – 6:11, Colian – 7:04, Comperia – 7:22, PGNiG – 8:34, Sanok – 9:14.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.