W odpowiedzi na Wasze prośby prezentujemy krótkie nagranie przedstawiające jak SQUABER szuka okazji inwestycyjnych. Oczywiście niesposób przedstawić wszystkie procesy zachodzące wtedy w systemie, ale staraliśmy się ukazać kluczowe aspekty.