Podstawowym celem każdego inwestora jest ochrona kapitału, czyli dążenie do minimalizacji wielkości strat ponoszonych przy okazji inwestowania na giełdzie. Warto uświadomić sobie, że stratne transakcje nie są czymś czego powinniśmy się wstydzić, zdarzają się one każdemu inwestorowi. Właśnie dlatego, kluczem do sukcesu na giełdzie jest odpowiednie zarządzanie tym ryzykiem. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie jest mój próg bólu? Ile maksymalnie mogę stracić na danej transakcji? Tworzenie tego rodzaju planu oraz jego konsekwentna realizacja to pierwszy krok do osiągania wysokich stóp zwrotu na rynku finansowym. Kwintesencją ochrony kapitału jest zasada: tnij straty, zyskom pozwól rosnąć. Właśnie z powodu pierwszej części tej maksymy powstały alerty ostrzegawcze squaber.com będące najważniejszą częścią naszego serwisu.

Ikona alertu squaber.com

Ceny podlegają trendom – to jedna z najważniejszych zasad funkcjonujących na rynkach finansowych. Jakie są jej konsekwencje? Inwestorzy powinni kupować akcje znajdujące się w trendach wzrostowych i sprzedawać te które poruszają się w trendach spadkowych. Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo przydatnych narzędzi analizy rynków finansowych są właśnie linie trendu, na których w tym momencie oparty jest nasz system ostrzegania.

Jak to działa?

Wystarczy, że włączysz nasze alerty na interesujących Cię spółkach, a jako pierwszy dowiesz się o potencjalnych zagrożeniach dla Twoich akcji. Nie musisz codziennie sprawdzać notowań, gdy tylko cena zbliży się do istotnej linii trendu, jak najszybciej otrzymasz informacje na ten temat. Naszym celem było maksymalne uproszczenie i minimalizacja pracy wymaganej od użytkownika, wystarczy, że klikniesz w ikonę z alertem, a od tej pory system kontroli SQUABER będzie czuwał nad Twoimi akcjami.

LPP przebija linię trendu wzrostowego

Na powyższym przykładzie widzimy jak cena spółki LPP przebija linię trendu wzrostowego. Każdy użytkownik squaber.com, który ma włączone alerty na tej spółce, natychmiast otrzymuje informacje na ten temat wprost na maila i aplikacje mobilne (iOS, Android). Przykładowa treść alertu to:

Przykładowa treść alertu

Dzięki naszym alertom, inwestorzy nie muszą samodzielnie śledzić notowań ponieważ wszystkie istotne informacje wysyłane są bezpośrednio przez nasz system. Bardzo istotny jest cel i przeznaczenie komunikatów tego rodzaju. Zadaniem alertów ostrzegawczych jest informowanie o możliwych zagrożeniach i potencjalnych punktach zwrotnych danych spółek. Informacje te same w sobie nie są wystarczające aby podjąć decyzję o sprzedaży/kupnie spółki, ich celem jest informowanie, że w tym momencie warto zwrócić uwagę na daną spółką, ponieważ dany trend znajduje się obecnie pod znakiem zapytania. Czy przebicie linii trendu wzrostowego oznacza natychmiastowe, znaczne spadki akcji? Niekoniecznie, czasem spadki będą duże, czasem spółka będzie przez kilka tygodni poruszała się w trendzie bocznym, a czasem bardzo szybko wróci nad linię trendu. Dzięki alertom squaber.com, nasi użytkownicy dowiadują się na które spółki ze swojego portfela powinni zwrócić szczególną uwagę w danym momencie czasowym.

Co jeszcze?

Włączenie alertów ostrzegawczych squaber.com niesie ze sobą także inne korzyści. Oprócz informacji na temat linii trendu, SQUABER wysyła również najważniejsze komunikaty publikowane przez spółki, do których należą takie informacje jak m. in.: zawarcie znaczących umów, sprzedaż akcji przez członków zarządu, czy też zmiany osobowe w radzie nadzorczej. Obecnie pracujemy nad kolejnym system wczesnego ostrzegania opartym na autorskim podejściu do stref popytu i podaży. W przypadku jakicholwiek pytań odnośnie działania naszego serwisu, zachęcamy do kontaktu z naszymi Osobistymi Opiekunami.