Podczas gdy notowania JSW stale utrzymują dynamiczny trend wzrostowy, akcje naszego drugiego węglowego giganta od pewnego czasu tkwią w konsolidacji. Patrząc na wykres Bogdanki widzimy, że okolice 63 zł. były bardzo silnym oporem dla ceny aktualnie wydaje się jednak, że spółka ponownie wraca na wzrostowe tory. 
LWB
Patrząc na wykres widać jednak jedno bardzo istotne zagrożenie dla dalszej zwyżki, a mianowicie potencjalną formację głowy i ramion. Jej ewentualna realizacja spowodowałaby by najprawdopodobniej mocniejszą zniżkę nawet w rejony strefy popytowej, znajdującej się w okolicach 47 zł. W mojej opinii formacja ta nie zostanie jednak zrealizowana i już niedługo będziemy świadkami kolejnego testu poziomu 63 zł. Jeśli natomiast miejsce to zostałoby wybite droga dla wzrostów będzie otwarta.