Poniżej przedstawiamy analizę spółki yarrl – firmy z sektora IT. Poznaj jej historię, czym się zajmuje, jakie ma dochody oraz inne informacje, ważne z punktu widzenia inwestora.

Jak powstała spółka yarrl S.A.?

Historia spółki yarrl S.A. zaczyna się od firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej Unima 2000), która w dniu 2.10.2023 r. połączyła się ze spółką pTAG Sp. z o.o.  Następnie, 6 grudnia 2023 roku skuteczna stała się zmiana firmy na yarrl S.A. Połączenie tych dwóch firm stworzyło zupełnie nowy podmiot pod względem jakościowym, wniosło nowe kompetencje do istniejącego od lat podmiotu na GPW, co naturalnie kieruje w stronę zmiany nazwy, stworzenia nowej marki, aby rozpocząć nową przyszłość spółki. W niniejszej analizie przedstawione zostały perspektywy spółki yarrl S.A., która pierwszy kompletny raport finansowy (po połączeniu) przedstawi 29 marca 2024 roku, a zapowiada się, że będzie bardzo interesujący.

Czym zajmuje się yarrl?

Profil działalności yarrl S.A. skupia się na 4 segmentach (podział autorski, ze względu na brak raportu spółki po połączeniu):

  1. Rozwiązania dla sektora publicznego. Flagową usługą yarrl jest program Twój e-PIT, który firma rozwija i zapewnia utrzymanie. W 2022 roku skorzystało z elektronicznej formy rozliczenia podatku 12 mln osób, a od 2024 roku rozwiązanie jest to także dostępne dla przedsiębiorców (źródło). Segment rozwijany wcześniej przez pTAG Sp. z o.o. i nie jest widoczny w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych, zostanie ujęte dopiero w sprawozdaniu za 2023 rok.
  2. Call/Contact Center – Kompleksowe rozwiązania Contact Center – od wdrożenia sprawdzonych rozwiązań firm trzecich u klienta, przez zapewnienie wykwalifikowanej obsługi klienta, po optymalizację procesów w firmach dzięki wykorzystaniu doświadczenia firmy. 
  3. Projekty informatyczne – Dedykowane rozwiązania dla sektorów: bankowości, finansów, ubezpieczeń, energetyki, przemysłu oraz jednostek samorządowych oraz autorskie rozwiązanie do masowego przetwarzania dokumentów – Bramka Walidacji Dokumentów.
  4. Automatyka budynkowa – Spółka dodatkowo świadczy usługi zarządzania nieruchomościami, a także usługi z zakresu projektowania, dostarczania i wdrażania zaawansowanych systemów, takich jak: systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, czy też wyspecjalizowane systemy automatyki budynkowej. 
Unima 2000 - raport za III kwartał 2023 roku

Rys. 1. Wyniki segmentów na 30 września 2023 roku – brak ujęcia działań spółki pTAG Sp. z o.o., która teraz już jest częścią yarrl S.A. Źródło: raport finansowy spółki.

W dotychczasowej działalności spółki (czyli przed ujęciem w zestawieniu rozwiązań dla sektora publicznego), spółka przychody generowała przede wszystkim z projektów informatycznych oraz usług call center. Automatyka budynkowa stanowiła zaledwie 7% przychodów. Niestety tylko segment projektów informatycznych był widocznie rentowny – na poziomie 22% marży. Jednak jest to obraz przed połączeniem, a pozytywne jest to, że spółk pTAG Sp. z o.o. do yarrl S.A. wnosi segment rentowny, o czym dalej. 

Z pewnością zaletą firmy jest wielkość klienta, która korzysta z usług spółki. Klientami yarrl S.A. są Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Allegro, Evidentiq, Uniqa, Jeronimo Martins, Jysk, Lorenz, LOT, Tauron, PGE, BP, Canal+ czy InPost.

Patrząc na kolejne lata, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany, jakie w spółce już nastąpiły od połowy 2023 roku oraz jakie następować będą dalej.  

Przewaga konkurencyjna yarrl S.A. drzemie w kompetencjach Zarządu

Nie można inaczej zacząć analizy spółki yarrl S.A. niż od osoby Sławomira Połukord, który przejął stery w spółce Unima 2000 1 lipca 2023 roku. Jak czytamy na stronie spółki (źródło), obecny prezes yarrl zbiera doświadczenie w branży IT od 1996 roku, gdzie po drodze był dyrektorem w ComputerLand S.A. (później połączonym z Emax S.A., w wyniku którego powstało Sygnity S.A.), Pracował w Nokia Polska, czy był dyrektorem generalnym Sygnity S.A. Ciekawe jest także doświadczenie zebrane w Microsoft w latach 2015-2017, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu w sektorze publicznym i ochrony zdrowia. Krótko mówiąc, pan Połukord odznacza się dużym doświadczeniem w pracy z sektorem publicznym, w tym w trudnych sektorach finansowym i zdrowia. 

pTAG Sp. z o.o. stanowi podłoże pod transformację Unimy 2000 i sukces yarrl S.A.

Efekt tego doświadczenia i prawdopodobnie dobrej pozycji w branży widać jeszcze w rentowności spółki pTAG Sp. z o.o. powstałej w 2019 roku, której założycielem jest właśnie pan Połukord.  Spółka za 2020 rok zaraportowała 604 tys. zł zysku netto, za 2021 już 1,4 mln zł zysku netto, za 2022 było to 3,7 mln zł. Za 2023 rok raport spółki będzie już wciągnięty do raportu samego yarrl, nie mniej dynamika wzrostu jest imponująca. Przychody na koniec 2022 roku wynosiły 23,6 mln zł. Spółka ta generowała marże zysku netto w 2022 roku na poziomie 15,79%, a marżę zysku operacyjnego na 16,74%.

Wyniki ptag do 2022 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w KRS

Restrukturyzacja biznesu dawnej Unimy 2000 przynosi efekty

Warto odnotować, że w III kwartale 2023 roku spółka Unima 2000 – przed połączeniem z pTAG oraz zmianą nazwy, wygenerowała zysk operacyjny po raz pierwszy od 3,5 roku (poza jedną przerwą w IV kwartale 2020 roku). Jest to zapewne efekt restrukturyzacji, który został w spółce podjęty przez pana Sławomira Połukord w ramach przygotowań Unima 2000 do połączenia z pTAG. Można mieć zatem pozytywne oczekiwania co do przyszłości spółki ze względu na bardzo szybkie działania poprawiające rentowność oraz wciągnięcie do firmy nowej gałęzi, która rozwijana była przez pTAG Sp. z o.o.

Wyniki finansowe UNIMA2000 przed połączeniem z ptag S.A.

źródło: opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych spółki Unima 2000 przed połączeniem.

Akcjonariat spółki yarrl S.A. wsparciem czy zagrożeniem?

Nie powinno umknąć uwadze, że w skład akcjonariatu spółki wchodzi Euvic S.A. oraz Euvic IT S.A. łącznie te dwie spółki posiadają 50,4% udziałów (48,56% głosów). Poniższa tabela prezentuje rozkład liczby udziałów i głosów w akcjonariacie yarrl S.A.

Akcjonariat yarrl S.A.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych w serwisie Notoria.pl, stan na 24.02.2024 r.

Grupa kapitałowa Euvic od lat rozwija się dzięki przejęciom mniejszych firm. W artykule pb.pl z 19 października 2022 roku czytamy o planie rozwoju z 1 mld do 4 mld zł przychodów właśnie dzięki akwizycjom, w tym zagranicznych. W 2023 roku Euvic podpisał umowy prowadzące do przejęcia spółek na Ukrainie – źródło. W cytowanych słowach prezesa Euvic S.A., pana Wojciecha Wolnego, wybrzmiewa przede wszystkim koncepcja efektu synergii między spółkami grupy kapitałowej. Jeżeli tak miałoby być, to dzięki yarrl S.A., Euvic rozszerza kompetencje w sektorze publicznym, a jednocześnie yarrl S.A. zyskuje partnera z zasobami zarówno finansowymi jak i osobowymi, który może uwiarygodnić spółke w przetargach o wyższej skali. 

Kto jest konkurencją spółki yarrl?

Szukając bezpośredniej konkurencji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie natrafić można na takie spółki jak Sygnity, Comp, Wasko, a z większych graczy, którzy mogą być konkurencją, jeżeli yarrl zwiększy skalę działalności, to Comarch oraz Asseco Poland. Dodatkowo takie firmy jak Aileron oraz Atende ze względu na swoje kompetencje  w pozyskiwaniu kontraktów w sektorze publicznym i finansowym. 

TickerKapit.P/EP/BVP/EBITP/R
ACP6,20B5,170,993,770,36
CMR2,00B18,501,5721,091,12
SGN1,10B36,365,7228,554,80
CMP429,30M34,310,827,050,48
ALL230,40M8,411,684,780,50
WAS150,00M-11,170,63-17,930,31
ATD120,70M8,471,616,240,39
YRL39,70M-1,6745,79-2,020,73

źródło: opracowanie własne na podstawie danych w Squaber.com, stan na 26.02.2026

Kapitalizacja spółki yarrl jest najniższa z wymienionych firm, a wskaźniki wyceny rynkowej będą aktualnie niemiarodajne ze względu na połączenie dwóch spółek i zmianę modelu biznesowego. Nie mniej dzięki analizie porównawczej można spróbować wycenić spółkę na bazie dostępnych informacji w komunikatach ESPI oraz analizie porównawczej. Zacząć należy od estymaty przychodów i zysków spółki.

Przychody w kolejnych latach

Komunikaty dotyczące nowych umów, które spółka yarrl podawała w drugiej połowie 2023 roku, były głównie związane właśnie z sektorem publicznym, gdzie to pTAG Sp. z o.o. posiada kompetencje i doświadczenie:

Nowe umowy ramowe yarrl

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji EBI/ESPI, stan na 26.02.2024 r.

Suma wartości umów ramowych, podpisanych przez spółkę indywidualnie lub w konsorcjach, przekracza 233 mln zł brutto, większość umów ramowych terminy zakończenia ma za 36 mc od dnia podpisania. 

Umowy ramowe charakteryzują się tym, że kilka podmiotów ma je podpisane równolegle ze zleceniodawcą, a jedną ze zdolności, jakie spółka powinna posiadać, jest umiejętność przekuwania umów ramowych w umowy wykonawcze. Dlatego nie można bezpośrednio kwot brutto umów ramowych traktować jako potencjalnych przychodów. 

Przedstawione umowy ramowe podpisane zostały przede wszystkim na wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych. Stronami umów z yarrl S.A. są Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), Ministerstwo Cyfryzacji czy Allegro. Spółka będzie brać udział w realizacji takich projektów jak Zintegrowany System Niskiej Emisji (ZONE), program Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy, Krajowy System e-Faktur czy e-Podatki, a także wdrażanie systemu Omnichnanel Contact Center – Genesys Cloud CX.

Na dzień 6 grudnia 2023 roku yarrl ma natomiast zawarte umowy wykonawcze na kwotę przekraczającą 23 mln zł brutto, z okresem realizacji do 12 miesięcy (źródło). Stanowi to około 12,6% sumy zawartych umów ramowych do tego dnia. 

Wycena spółki yarrl czeka na Ciebie w Squaberze

Dokonaliśmy wyceny spółki yarrl w oparciu o nasze prognozy przychodów i zysku operacyjnego oraz analizy porównawczej. Możesz ją przeczytać na stronie spółki w Squaber.