To już ponad 3 lata od momentu powstania strategii Rentier, która opiera się na stabilnym podejściu do wiarygodnych firm dywidendowych. Wskazany okres czasu to przede wszystkim dynamiczne wydarzenia w światowej i polskiej gospodarce, które wpływały na stabilność strumienia zysków i wysokość dywidend na giełdowym parkiecie. Pomimo globalnych perturbacji, strategia Rentier osiągnęła stabilne coroczne przepływy z dywidend. Fundamentalnym założeniem analizowanej strategii jest koncentracja na firmach charakteryzujących się niższą zmiennością i wysoką stopą dywidendy w stosunku do kursu akcji.

Podczas doboru firm skupiamy się na podmiotach płacących solidną dywidendę w stosunku do wypracowanego zysku oraz unikamy spółek Skarbu Państwa Polski – poza szczególnymi wyjątkami, takimi jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW). Aktualnie w portfelu znajduje się siedem firm: Asseco Poland SA (ACP), ČEZ (CEZ), Lena Lighting SA (LEN), Sonel SA (SON), KRKA (KRK), SEKO SA (SEK) oraz wskazana wcześniej spółka GPW. Spółki dołączały do portfela Strategii systematycznie od czerwca 2020 roku. Każda z wybranych spółek dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem osiągniętym w latach 2020 – 2022, za wyjątkiem spółki SEKO, która nie wypłaciła dywidendy za rok obrotowy 2021.

Wszystkie spółki obecnie znajdujące się w portfelu Strategii, spełniają kryteria kwalifikujące je do pozostania w portfelu. Największy wzrost zysku i dywidendy na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowała farmaceutyczna firma KRKA. Spadek zysków oraz dywidendy zanotowała z kolei Lena Lighting, jednak proces ten wynikał z obiektywnych zjawisk gospodarczych, a nie wewnętrznych problemów spółki.

Wśród najciekawszych tematów do obserwacji w ciągu najbliższych kwartałów jest temat energetycznej spółki ČEZ. Firma zanotowała spektakularny wzrost zysku na akcję w 2022 roku w związku z bardzo wysokimi cenami energii elektrycznej. Rząd Czeski zdecydował się na wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych, jednak odmiennie niż w Polsce nie będzie on działał wstecz i ma dotyczyć zysków za 2023 rok. W Czechach trwają jednak dyskusje na temat zniesienia wskazanego podatku od przyszłego roku.

Dynamiczne przemiany w przyszłym roku przechodzić będzie także spółka GPW, która wprowadzi prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku swój autorski system transakcyjny na polski parkiet. Z jednej strony ostateczne prace wdrożeniowe nad systemem mogą wygenerować dość duże koszty, a także stanowić ryzyko zmniejszenia wskaźnika wypłaty dywidendy. GPW w ostatnich latach systematycznie płaciła dywidendę na poziomie około 70% zysku netto. Szersze omówienie spółki GPW znajduje się w materiale poniżej.

Link do materiału https://www.youtube.com/watch?v=BmMpNJAGbR0

Spółki ze Strategii Rentier charakteryzowały się w ostatnich trzech latach dużą stabilnością wypłaty dywidendy. Warto zwrócić uwagę na skalę wypłaty dywidendy z Asseco Poland, które na przestrzeni ostatnich trzech lat zmniejszyło wskaźnik wypłaty zysku z 64,2% do 57,7%. Może to oznaczać, że spółka szykuje się do większego przejęcia za granicą lub w przyszłym roku wypłaci dywidendę wyraźnie wyższą niż 3,70 PLN na akcję.

Oprócz SEKO, które nie zdecydowało się na wypłatę dywidendy z niewielkiego 3 groszowego zysku na akcję za rok obrotowy 2021, najniższą stopę wypłaty dywidendy w stosunku do zysku miała Lena Lighting. Płacąc zaledwie 10 groszy z 37-groszowego zysku wypracowanego w 2021 roku. W pozostałych przypadkach spółki ze strategii Rentier wypłacały ponad połowę wypracowanego zysku netto. W ciągu ostatnich trzech lat Asseco Poland wypłaciło 60% wypracowanego zysku, ČEZ 73%, Lena Lighting 48%, SEKO 48%, GPW 73%, Sonel 69%, a KRKA 59%. Wszystkie spółki nie nadwyrężają swojego bilansu zbyt wysoką dywidendą i pozostawiają przestrzeń do dalszego rozwoju i odtworzeniowych inwestycji w trwałość zysku. W związku z sezonem półrocznych wyników na GPW zaczyna tworzyć się szeroki obraz możliwych do osiągnięcia zysków za cały 2023 rok. Dlatego też w najbliższym miesiącach będziemy szczegółowo analizować pozostałe spółki z rynku pod kątem dołączenia do strategii.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!