Poznaj szanse i zagrożenia dla dalszego wzrostu spółki, która dwukrotnie zwiększyła sprzedaż w 3 lata, a jej kurs poszybował o ponad 300%. Spółki, która stała się obuwniczym liderem w środkowej europie i planuje prężnie wchodzić na rynek e-commerce. Zobacz co musi się stać by kurs szybował dalej a wyzwanie rzucone Deichmannowi na jego rodzimym rynku nie pozostało tylko marzeniem.

O spółce 0:57, Finanse klucz sukcesu CCC 2:12, Oczekiwania i Zagrożenia 5:05, Aktualna sytuacja w spółce 10:09, Inne czynniki cenotwórcze 13:47, Analiza techniczna 15:11, Podsumowanie 17:30

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.