Spółka Oponeo sprzedaje opony i felgi przez internet. Obecnie jest liderem branży oponiarskiej w kraju i posiada kilkanaście sklepów w Europie i USA. Jej marką i głównym portalem jest Oponeo.pl – największa w Europie baza informacji na temat opon samochodowych (źródło). Struktura grupy na koniec 2020 roku przedstawiała się następująco (w pierwszej połowie 2021 do podmiotów stowarzyszonych dołączyła spółka LAM):

(źródło)

Osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 1,06 mld zł (wzrost 10,5% rok-rocznie), spółka wypracowała w minionym roku 32,1 mln zysku netto (wzrost o 58,6% r/r). Wyższy wynik niż w 2019 roku był spowodowany wzrostem liczby zamówień wynikającym z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki.

Względem 2019 roku lekkiemu spadkowi uległ cash flow z działalności operacyjnej, który spadł z 22,58 mln do 21,33 mln zł. Główny udział w tym miał spadek zobowiązań z tyt. dostaw i usług na poziomie -37,25 mln zł. Znacząco wzrósł cash flow inwestycyjny z -2,95 do -42,79 mln, tutaj wynikiem nabycia udziałów w jednostkach zależnych (-35,07 mln zł). Ostatecznie przepływy razem wyniosły niespełna -24 mln wobec +8,18 mln zł w 2019 roku. 

Widać, że spółka silnie inwestowała w poszerzenie grupy, co znalazło finał w gotówkowych wypływach, więc należy mieć to w pamięci przystępując do ich analizy. W strukturze sprzedaży niezmiennie prym wiodą opony do aut osobowych, które odpowiadały aż za 88% całości skonsolidowanych przychodów. Jednocześnie, sprzedaż na rynku krajowym to nieco ponad 80%. Wyniki te są relatywnie niemal analogiczne, jak w 2019 roku (źródło).

(źródło)

Nie bez znaczenia dla rozwoju Grupy był znaczący wzrost udziału handlu e-commerce, który za sprawą pandemii zyskał na popularności jako bezpieczny kanał zakupowy. W 2020 roku wartość całej branży sprzedaży online wzrosła o 100% r/r i wyniosła ok. 100 mld zł, chociaż prognozy z początku ubiegłego roku zakładały wartość na poziomie ok. 70 mld zł (źródło).

Na fali wzrostu rynku e-commerce zyskała spółka zależna Dadelo S.A. prowadząca internetowy sklep z rowerami i częściami rowerowymi, której przychody za 2020 roku wzrosły o 93% względem roku 2019.

Ponadto Zarząd Oponeo kontynuował proces dywersyfikowania biznesu o nowe projekty e-commercowe i do Grupy pod koniec roku dołączyła spółka Rotopino.pl Jej obecność w Grupie ma pozwolić na dalsze umacnianie pozycji tego podmiotu na rynku internetowych sprzedawców narzędzi i elektronarzędzi zarówno w Polsce, jak i na terenie UE. Rotopino.pl S.A. również stale się rozwija, co jest widoczne w jego przychodach za 2020 r., które wzrosły o 35% r/r (źródło).

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Oponeo poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia?