Impexmetal zbudował Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi około 30 firm, krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Podstawowym przedmiotem działalności Impexmetal jest produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Spółka ma ponad 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym tymi metalami, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Od 24 czerwca 1997 roku akcje Impexmetal S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie spółka ta jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Przyjęty w 1998r. i realizowany obecnie program rozwoju Grupy Impexmetal ukierunkowany jest na sektor aluminium oraz półproduktów z miedzi. Impexmetal jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 28 spółkach, w tym 5 zakładów produkcyjnych.

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem spółki jest znany inwestor – Roman Karkosik. Posiada on wraz z podmiotami zależnymi 116.200.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 58,1% udziału w kapitale zakładowym.

Impexmetal - akcjonariat

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal

Grupa przyniosła 2.16 mld zł przychodów ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Jest to o 13.1% mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży

Pomimo słabszych przychodów wynik netto na działalności kontynuowanej zaskoczył pozytywnie. Wyniósł on 110,8 mln zł i był o 42,3 mln zł wyższy od wyniku za trzy kwartały 2015 roku.

Zysk netto - impexmetal

Grupa Impexmetal posiada blisko 170 mln zł zobowiązań długoterminowych przy kapitale własnym na poziomie 1.6 mld zł (co stanowi 9.45%). Zysk na jedną akcję zwykłą przyniósł 0.57 zł za trzy kwartały 2016 roku. Średnia rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 10,6% wobec 7,0% po trzech kwartałach 2015 roku. W spółce Impexmetal realizowany jest program inwestycyjny o charakterze rozwojowym o łącznej wartości około 125 mln zł. Należy również dodać, że spółka prowadzi skup akcji własnych.

Wskaźniki wartości rynkowej

C/Z = (cena do zysku) = 3.06

C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 2.47

C/WK (cena do wartości księgowej) = 0.36

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 11.54%

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 7.39%

Powyższe wskaźniki finansowe wskazują na spore niedowartościowanie akcji Impexmetalu na GPW.

Analiza techniczna Impexmetal – interwał tygodniowy

Impexmetal - W1

Notowania spółki znajdują się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. W tym tygodniu kurs ponownie przetestował ważny opór zlokalizowany na poziomie 2.85 zł – 2.95 zł. W ostatnim półroczu kurs mierzył się z tym oporem już czterokrotnie, co świadczy o jego silnym znaczeniu. W przypadku jego wybicia, spodziewałbym się zdecydowanych wzrostów nawet w okolice 3.50 zł (szczyt z 2015 roku). Gdyby jednak przeważyła strona podażowa to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie korekta spadkowa w okolice 2.50 zł – 2.60 zł.