Ipopema to spółka z sektora rynku kapitałowego, oferująca usługi brokerskie, doradztwo inwestycyjne, pomoc przy przeprowadzaniu IPO, a także transakcji M&A (fuzje i przejęcia). Swe usługi dedykuje tak inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Posiada gamę funduszy inwestycyjnych w ramach swego TFI, które w zeszłym roku szeroko rozwinęła, co miało najbardziej doniosły wpływ na wyniki finansowe IPE. Ipopema wyróżnia trzy główne segmenty swej działalności:

  • usługi maklerskie ~ 22% przychodów w 2020,
  • usługi doradcze ~ 11%,
  • zarządzanie funduszami ~ 67%.

Struktura przychodów Ipopemy zatem znacznie się zmieniła – przed laty udziały usług maklerskich, TFI oraz doradztwa były bardziej wyrównane. Na pierwszy plan natomiast obecnie wysuwają się przychody z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zaś kwestie usług brokerskich czy realizacji IPO schodzą nieco na dalszy plan. W tym miejscu natomiast należy wskazać, że Ipopema ma długą historię wsparcia różnych podmiotów w procesie debiutów giełdowych (w tym IPO obligacji), ostatnio chociażby akcji HUGE Games.

Jak wskazał prezes w liście do akcjonariuszy przy okazji publikacji wyników za 2020,  rok ten był rekordowy dla Grupy. Skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 258 mln zł (tj. o 84,3% wyższym r/r), a skonsolidowany zysk netto 30,2 mln zł (w porównaniu z 3,5 mln zł w 2019 r.). 

W segmencie usług maklerskich, w zeszłym roku wygenerowano przychody rzędu 57,3 mln zł, wyższe o 57,4% r/r. Zwiększyły się obroty generowane przez klientów (wraz z wzrostem zainteresowania giełdą i zmiennością), a sama Ipopema przeprowadziła 8 transakcji ofert i sprzedaży akcji. Zysk netto segmentu wzrósł tedy do 9,8 mln zł (z 0,3 mln straty w 2019).

W przypadku segmentu funduszy, Ipopema TFI jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce, mając pod kontrolą na koniec 2020 aktywa w zarządzaniu na poziomie 57,1 mld zł. Istotnie zwiększono skalę działalności – spółka przejęła zarządzanie kilkudziesięcioma funduszami innych TFI, którym KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności. Przychody tego segmentu wzrosły ponad 2 razy do 172,7 mln zł (74,4 w 2019), a zysk netto odnotował skokową poprawę z 3,3 mln zł do 19,6 mln zł (źródło).

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Ipopemy poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda ich raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę w poszczególnych scenariuszach rynkowych?