Skup akcji to transakcja nabycia akcji realizowana na własnych walorach. Spółka zatem kupuje swoje własne akcje za gotówkę znajdującą się w firmie. Celem takiego procesu jest spożytkowanie pieniędzy, które na przykład mogą pochodzić z zysku netto za poprzedni rok. Dzięki umorzeniu zakupionych akcji kapitał zakładowy dzieli się na mniejszą liczbę walorów. Oznacza to, że notowania wskaźników, jak cena do zysk dla spółki są bardziej atrakcyjne. Skup akcji zmniejsza kapitał własny, przez co jest wydatkiem dla spółki. Niektóre firmy zakupione w wyniku skupu akcji walory oferują następnie innemu inwestorowi – odsprzedają je, odzyskując gotówkę. W związku z procesem skupu akcji niektóre przedsiębiorstwa w swoim akcjonariacie mają swoje własne akcje.

Skup akcji nazywany buybackiem zawsze wiąże się z uchwaleniem stosownych dokumentów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dokument poddany pod głosowanie zawiera cel skupu akcji, łączną kwotę, którą planuje przeznaczyć spółka, a także cenę skupu. Skup akcji w skrajnych przypadkach wykorzystywany jest przez głównego akcjonariusza do zwiększenia swoich udziałów. Proces ten polega na wydatkowaniu zysku netto na skup akcji z rynku, a następnie umarzaniu ich, w związku z tym w wolnym obrocie znajduje się coraz mniej walorów, a procentowy udział głównego akcjonariusza wzrasta. Aby lepiej poznać ten proces należy przeanalizować wyjście z giełdy spółki Impexmetal. 

Skup akcji odbywa się za pomocą nabywania walorów bezpośrednio na GPW – wtedy inwestor nawet nie wie, że sprzedał akcje spółce. Przeprowadzany jest także w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji. Wtedy spółka ogłasza oficjalny komunikat, na mocy którego należy zapisać swoje akcje do sprzedaży. Taki proces może być objęty redukcją i jest bardzo podobny jak IPO, jednak jest dla niego odwrotny. 

Jeżeli cena skupu akcji realizowanego przez zaproszenie jest atrakcyjna, może pojawić się wysoka redukcja. 

Bardzo rzadko zdarzają się przypadki, w których spółki realizują skup akcji poprzez wezwanie. Powszechnie uważa się, że skup akcji napędza wzrost notowań i sprzyja hossie. W ostatnich latach pojawiły się rzetelne badania, które potwierdzają tę tezę dla wzrostów na amerykańskiej giełdzie w 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że skup akcji zawsze oznacza wzrosty. Analiza konkretnych przykładów z GPW pokazuje, że skup może odbywać się równolegle z mocnymi spadkami notowań.

Podsumowując: 

  1. Analizując skup akcji w danej firmie, należy sprawdzić, co następnie z danymi akcjami się działo.
  2. Są dwa sposoby skupu akcji: za pomocą normalnego handlu na GPW oraz za pomocą zaproszenia do składania ofert sprzedaży. 
  3. Incydentalnie proces ten może być realizowany w inny sposób. 
  4. Skup akcji organizowany jako zaproszenie do sprzedaży może podlegać redukcji. 
  5. Skup akcji owiany jest wieloma obiegowymi opiniami, a ich sprawdzalność zależy od wielu czynników, przede wszystkim stanu finansowego spółki oraz sentymentu na rynku.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!