Emisja akcji jest procesem, w wyniku którego tworzone są nowe akcje. W wyniku emisji łączna liczba akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy spółki, jest większa. Częstym procesem następującym po opublikowaniu informacji o emisji akcji jest spadek kursu, porównywalny do skali planowanej emisji. Sama emisja jest uchwalana przez walne zgromadzenie, a cała procedura jest przeprowadzana według zaakceptowanych przez walne zgromadzenie parametrów. W dokumentach odnośnie emisji akcji znajdziemy także konkretne daty oraz cenę minimalną, po której zostaną wyemitowane akcje. Każda kolejna emisja akcji oznaczona jest następnymi literami alfabetu. Spółki o burzliwej historii mogą mieć za sobą nawet kilkanaście emisji akcji.

Emisja akcji może być realizowana poprzez zapisanie się na nowe akcje lub za pomocą prawa poboru. Zarządy często decydują się również na emisje prywatne, skierowane do konkretnych inwestorów. Emisja prywatna często dedykowana jest obecnym właścicielom lub dużemu inwestorowi branżowemu, chcącemu zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce. Podczas emisji akcji istotne są parametry przedstawione w dokumentach takie, jak data i kolejne etapy procedury emisji. Wyemitowane akcje muszą zostać wpisane do rejestrów sądowych, dopuszczone do obrotu na GPW i dopiero wtedy będzie można nimi handlować na giełdzie. Typowy koszt emisji akcji na GPW waha się pomiędzy 2 a 5%. Koszt emisji akcji jest zatem atrakcyjny w stosunku do kredytów bankowych, jednak sytuacja ta jest zmienna w czasie i zależna od poziomu stóp procentowych w gospodarce. Dodruk akcji nie zawsze jest negatywny dla akcjonariusza, pozornie powoduje zmniejszenie wartości jednej akcji, jednak w dłuższej perspektywie pieniądze pozyskane z emisji mogą dać przedsiębiorstwu nowe szanse rozwoju.

To, co najważniejsze: emisja akcji to zwiększenie ogólnej liczby udziałów, na które dzieli się majątek firmy. Wyemitowane akcje są nabywane przez akcjonariuszy, dzięki czemu spółka pozyskuje gotówkę. Proces emisji akcji jest ściśle regulowany prawnie, a każdy akcjonariusz powinien skrupulatnie zapoznać się z warunkami emisji, ponieważ leży to w jego ekonomicznym interesie.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!