Prawo poboru to papier wartościowy, który może być przedmiotem samodzielnego obrotu na
rynku wtórnym. Prawo poboru jest związane z emisją akcji i uprawnia do zapisania się na akcję. Stosowane jest tylko w przypadku, gdy emisja akcji zostanie przegłosowana na
walnym zgromadzeniu jako emisja akcji z prawem poboru. PP powstaje poprzez odcięcie
wartości określonej w dokumentach o emisji. Proces ten można porównać do odcięcia prawa
do dywidendy. Jednak po odcięciu prawa poboru kwota nie zostaje przelana na konto
akcjonariusza, tylko staje się instrumentem finansowym.

PP są przedmiotem obrotu na rynku finansowym, który to trwa zazwyczaj od kilku do
kilkunastu sesji. PP można sprzedać lub kupić podczas okresu notowań, analogicznie do
handlu akcjami. Jeżeli nie sprzedamy prawa poboru, możemy zapisać się na akcję. Liczba
praw poboru uprawniających do zapisania się na jedną akcję jest ściśle określona w
dokumentach emisji akcji. Jeżeli nie sprzedamy prawa poboru, gdy jest ono w obrocie ani
nie zapiszemy się na akcje nowej emisji, to bezpowrotnie stracimy pieniądze, ponieważ
prawa poboru nie zostaną zrealizowane. Na zapisanie się na akcje nowej emisji w zamian
za posiadane prawa poboru zazwyczaj mamy od kilku do nawet kilkudziesięciu dni.

Jedną z najsłynniejszych, wielkich emisji akcji na polskim rynku, w której stosowane były
prawa poboru, była emisja akcji PKO BP (PKO), warta ponad 5 miliardów PLN. W przypadku
wspomnianej emisji jedna akcja notowana na GPW dawała jedno prawo poboru akcji nowej
emisji. 4 prawa poboru pozwalały zapisać się na jedną akcję nowej emisji.

 

Podsumowując:
● Prawo poboru jest instrumentem uprawniającym do objęcia nowych akcji spółki
podczas procesu ich emisji.
● Prawo poboru należy sprzedać lub zrealizować, niepodjęcie żadnych działań będzie
owocowało stratą.
● Należy śledzić daty kolejnych etapów emisji w komunikatach spółki.
● Emisja akcji z prawem poboru zawsze jest przedmiotem głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
● Nie każda emisja akcji odbywa się z prawem poboru, często realizowane są emisje
akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!