Wydarzeniem tygodnia było niewątpliwie podjęcie kolejnych działań przez EBC – obniżka stóp procentowych i wprowadzenie europejskiego QE to sposób banku na walkę z kurczącą się akcją kredytową. Są to zdecydowane działania, które powinny wpłynąć pozytywnie na indeksy co najmniej w średnim terminie. W Polsce również nastroje pozytywne, ponieważ do luzowania w Strefie Euro i uspokojenia sytuacji na Ukrainie dochodzi perspektywa obniżki stóp procentowych w kraju.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.