Przedświąteczne sesje na europejskich i amerykańskich parkietach cechują się zwykle ograniczoną zmiennością. Podobnie sytuacja wygląda na warszawskiej GPW, która pozostaje na neutralnym poziomie względem ubiegłego piątku. Co więcej takie wydarzenia, jak zamachach terrorystyczny w Berlinie czy też pewnego rodzaju niestabilna sytuacja polityczna w Polsce nie wpłynęła na nastroje polskich inwestorów. Jedyną informacją która zdołała krótkoterminowo wpłynąć na notowania głównego indeksu WIG20 był wczorajszy komunikat Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który zdecydował się na przyjęcie rekomendacji przekazania 25% środków zgromadzonych w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz pozostałych 75% do zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE. W dniu dzisiejszym mamy jednak do czynienia z korektą ponadprzeciętnych wzrostów z końca wczorajszej sesji, kiedy to właśnie została podana informacja dotycząca przyszłości OFE.

Najważniejszym wydarzeniem z początku tygodnia było wtorkowe posiedzenie Banku Japonii. Prezes BoJ Haruhiko Kuroda nie dokonał żadnych zmian w swojej polityce monetarnej w stosunku do poprzedniego posiedzenia. Oznacza to, że główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie -0,1%. Należy również zwrócić uwagę na przekaz, który wskazuje, że japońska sytuacja gospodarcza ulega poprawie. Wskazują na to zrewidowane w górę perspektywy dla eksportu oraz produkcji przemysłowej. Sprzyja również osłabienie japońskiej waluty. Pomimo tego prezes Kuroda uważa, że nadal potrzebna jest stymulacja ze strony polityki monetarnej. W ten sposób spekulacje jakoby BoJ byłby skłonny do zacieśniania polityki monetarnej już w przyszłym roku, należy odłożyć do lamusa.

W środku tygodnia rynki finansowe skupiły się przede wszystkim na spekulacjach dotyczących państwowej pomocy dla włoskiego sektora bankowego. Decyzją senatu zatwierdzono zwiększenie długu publicznego o dodatkowe 20 mld euro w celu dofinansowania sektora bankowego. Fundusze te pozwolą na utrzymanie płynności przede wszystkim najstarszego banku świata (Monte dei Paschi), któremu w przypadku braku znalezienia pomocy finansowej do końca roku groziło bankructwo. Program pomocy dla włoskich banków spotkał się z akceptacją ze strony instytucji Unii Europejskiej. Należy jednak dodać, że tego typu kwota nie rozwiąże problemu banków, a jedynie pozwoli na zachowanie płynności w średnim terminie.

W czwartek po południu trafiła na rynek informacja dotycząca przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął rekomendację przekazania 25% środków zgromadzonych w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz pozostałych 75% do zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE. Mają również powstać pracownicze programy kapitałowe. Dla inwestorów z warszawskiego parkietu oznacza to przede wszystkim zmniejszenie jednego z głównych czynników ryzyka czyli pełnej nacjonalizacji OFE.

Pozytywna reakcja rynku na informację dotyczącą przyszłości OFE, spowodowała wzrost indeksu WIG20 do 1955 punktów, a więc poziomów notowanych ostatnio w kwietniu. W ten sposób wybicie z kilkumiesięcznej konsolidacji, którego doświadczyliśmy na początku grudnia może być kontynuowane w najbliższych dniach. Sprzyjać takiemu scenariuszowi mogą niskie obroty. Może to nas doprowadzić do przetestowania ważnego oporu zlokalizowanego w okolicy 2000 punktów.