Sescom tradycyjnie kojarzony jest jako grupa koncentrująca się na obsłudze klientów sieciowych przez cały cykl życia placówek – od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, serwisu, optymalizacji energetycznej po utylizację, czyli generalnie tzw. facility management – zarządzanie placówką handlową. Po okresie pandemii Zarząd Sescomu wskazuje, że nastąpił powrót konsumentów do placówek stacjonarnych, a przez to też wzrost zapotrzebowania na podstawowe usługi realizowane przez spółkę. Rynek miał stopniowo odżyć, jednak szczególnych szans upatruje się za Odrą, gdzie wolumen możliwych zamówień jest wielokrotnie większy.

Dodatkowo, nawet biorąc pod uwagę trend przejścia ku e-commerce, Sescom posiada w swej grupie spółkę DT, która zajmuje się utrzymaniem urządzeń transportu magazynowego, generalnie wózków widłowych. Istnieje tu zatem pewne pole do dywersyfikacji ryzyk.

Interesującymi usługami komplementarnymi do facility management są też oferowane możliwości optymalizacji energetycznej oraz automatyzacji placówek, co w dobie coraz wyższych cen energii zaczyna się ze strony klientów cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Usługi te oferuje spółka-córka Sescom Energy.

Portfolio Sescomu uzupełniają dwa innowacyjne projekty – FIXFM oraz SES Hydrogen, o których w pełnej analizie. Sescom stopniowo realizuje swe projekty wodorowe, a także platformy FIXFM, o czym dalej. W swojej dziesięcioletniej strategii Sescom założył, że na akwizycje przeznaczy około 80 mln zł.

Spółka bardzo aktywnie poszukuje podmiotów z branży facility management w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, chcąc by wzrost był napędzany głównie poprzez ekspansję geograficzną. W grudniu 2021 ogłoszono, że negocjowane jest przejęcie Enertech (ESPI 45/2021) – spółki działającej na Wyspach.

Niestety już w lutym okazało się, że z planów tych nici, jako że właściciele tej spółki odstąpili od sprzedaży ze względów “osobistych”, nie wykluczając powrotu do rozmów w przyszłości (ESPI 4/2022). Obecnie jak narazie Sescom nie informuje o dalszych akwizycjach, a sprawa trochę przycichła.

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Sescomu poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia? Jak wygląda cash flow i stabilność finansowa oraz wynikowa?