Aktualnie na notowaniach spółki CCC znajdujemy się w okolicach bardzo ciekawego technicznego poziomu. Mowa tutaj o połączeniu linii trendowej wyznaczonej przez aplikację Squaber oraz wsparcia utworzonego na podstawie ostatniego szczytu. Naszym zdaniem połączenie tych dwóch czynników daje bardzo dobrą okazję do kupna akcji tej spółki.

CCC

Jeśli więc rzeczywiście zobaczymy odbicie od tego miejsca pierwszym docelowym poziomem dla ceny będą rejony ostatnich maksimów, a następnie silna strefa podażowa.