Mimo że teoretycznie między Grecją i jej kredytodawcami osiągnięte zostało porozumienie, to druga połowa tego miesiąca nadal pozostawać może zmienna, nadal niestety z powodu Grecji.

WIG20 – 1:06, Qumak – 3:49, ABC Data – 4:39, Tauron – 5:17, Bytom – 5:47, Orlen i Lotos – 6:15.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.