W pierwszej połowie tygodnia poznaliśmy wskaźniki PMI dla europejskich gospodarek. Poniedziałkowe, przemysłowe PMI wykazały poprawę koniunktury we Włoszech i Hiszpanii, a także we Francji (choć w jej przypadku wskaźnik ten nadal znajduje się w obszarze recesji) oraz stabilizację na niskich poziomach w Niemczech.

WIG20 – 3:48, Lena – 4:19, Integer – 4:57, Kopex – 5:38, Work Service – 6:42, Bytom – 7:01, Getin Noble – 7:28, Verizon – 8:06, Ford – 8:45.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.