Jak długo nie będzie porozumienia między Grecją a jej kredytodawcami, tak długo inwestorzy kupować będą z powodu plotek dotyczących osiągnięcia kompromisu, a następnie sprzedawać z powodu zanegowania tych plotek. A po postępach dotychczasowych negocjacji widać, że na rozwiązanie tej sprawy będziemy czekać do ostatnich godzin ostatecznego terminu.

WIG20 – 2:26, CCC – 3:36, PZU – 4:19, Trakcja – 5:11, Neuca – 5:42, ABC Data – 6:10, Energa – 6:51, Verizon – 7:35, Ashford Hospitality – 8:04.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.