Rynki wciąż żyją tematem Grecji i napływającymi stamtąd plotkami nt. porozumienia z kredytodawcami. Rozwiązania tej sprawy jednak jak nie było, tak nie ma, a ostatnie dane gospodarczej pokazują, że kraj ten znajduje się tak blisko bankructwa, jak jeszcze nigdy dotąd.

WIG20 – 3:42, Southwest Airlines – 4:59, Arctic Paper – 5:34, CCC – 6:26, PGNiG – 6:49.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.