“UE i EBC, bez MFW, rozszerzą pomoc finansową dla Grecji” – choć informacja niemieckiego Die Zeit pozostała niezdementowana jedynie przez chwilę, zdążyła mocno wpłynąć na rynki finansowe w Europie. Miniony tydzień nie różnił się więc pod tym względem od pozostałych.

WIG20 – 3:50, CCC – 4:37, PZU – 5:44, Energa – 6:30, PGNiG – 7:22, Lotos – 8:40.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.