Tym, co zajmuje głowy inwestorów nadal pozostaje Grecja. Sprawa miała się rozwiązać w weekend, jednak już teraz wiemy, że negocjacje zostały właściwie przerwane, jako że premier Grecji zdecydował, że przyjęcie pakietu reform mieszkańcy Grecji przegłosują w referendum.

WIG20 – 3:33, Lotos – 4:05, PKO BP – 4:50, PZU – 5:41, Asseco – 6:45, ABC Data – 7:25, PKP Cargo – 8:05, Synthos – 8:29.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.