To był bardzo ciekawy i intensywny tydzień pod względem wydarzeń makroekonomicznych. WIG20 poradził sobie bardzo dobrze, pomimo że indeksy w Europie wykazywały momenty słabości. W następnym tygodniu zobaczymy odczyty PMI, a więc pokaże nam to obraz przyszłości, jaki widzą europejscy managerowie .

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.