Na pewno nie raz słyszałeś o możliwości zarabiania pieniędzy na giełdzie. Czy to w szkole lub w telewizji, od znajomego, a być może nawet od kogoś z rodziny, kto inwestuje w akcje. Idea pomnażania środków bez większego wysiłku, w czasie kiedy zajmujesz się innymi zajęciami (na przykład pracą zawodową) jest na pewno bardzo kusząca i atrakcyjna, ale jak sam pewnie zdajesz sobie sprawę – w przeciwnym razie nie trafiłbyś tutaj – w praktyce jest to nieco bardziej skomplikowane. Pada też pytanie czy warto inwestować na giełdzie?

Właściwie można powiedzieć – inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. Proste, ponieważ zasady rządzące rynkiem są w miarę przejrzyste, najskuteczniejsze strategie to te najmniej skomplikowane, a wszystko opiera się na jednej wskazówce – kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Nie jest łatwe, ponieważ zrozumienie tych kwestii jest dość trudne, a kosztuje zwykle setki przeczytanych stron, dziesiątki wysłuchanych szkoleń i niezadowalających inwestycji. Najważniejsze jest jednak to, że przejście całego tego procesu od początku do końca, całkowicie i z dużą nawiązką zwraca poniesione nakłady. Jeśli tylko masz ochotę, postaramy się wspólnie przejść przez każdy z etapów, abyś ostatecznie stał się skutecznym inwestorem.

Podstawowe informację o giełdzie

Na początek musisz zrozumieć kilka podstawowych spraw. Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, w którym handluje się głównie akcjami, obligacjami i instrumentami pochodnymi. Na razie skupimy się jednak tylko na tych pierwszych. Akcje, to udziały w przedsiębiorstwie, dzięki którym masz prawa do tego, co następuje:

  • dywidenda (udział w zysku spółki)
  • udział w podziale majątku spółki, gdy ta zbankrutuje
  • pobór akcji nowej emisji
  • udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy
  • możliwość decydowania o losach spółki

Dodatkowo, zarabiać możesz na samej zmianie ceny akcji spółki, których jesteś właścicielem. Bezwzględnie musisz także pamiętać, że poprzez zmianę ceny możesz także ponieść stratę (na przykład gdy spółka opublikuje słabe wyniki, ogłosi bankructwo lub gdy wybuchnie kryzys). Są jednak spółki mniej lub bardziej narażone na wszelkie ryzyko, a w zrozumieniu tego leży klucz do udanych inwestycji. Im większe ryzyko podejmujesz, tym większego zysku lub straty możesz oczekiwać. Dodatkowo, w swoim portfelu zgromadzić możesz spółki zarówno ryzykowne, jak i bezpieczne, dzięki czemu uzyskasz stabilne zyski, bez większego narażania się na utratę kapitału. 

Inwestowanie na giełdzie jednym z sposóbów pomnażania pieniędzy

Inwestowanie na giełdzie to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych sposobów pomnażania kapitału, ale też obarczonych największym ryzykiem. W rozwiniętych gospodarkach ilość otwartych rachunków maklerskich to około 20% – 30% liczby mieszkańców, w Polsce ta liczba nie przekracza 4%. Polacy tracą przez to okazje, jakie daje największy parkiet giełdowy w tej części Europy – zarabianie na giełdzie regularnych 10% rocznie (co nie jest wynikiem spektakularnym) daje po 10 latach prawie 160% zysku, podczas gdy wynik lokat oprocentowanych na około 3% nie przekracza w tym samym czasie 35%.

Mam nadzieję, że to co powiedziałem rozbudziło Twój apetyt na zgłębianie tajników inwestowania. W miarę zdobywania wiedzy odkryjesz frajdę, jaką daje możliwość odnajdywania atrakcyjnych spółek i lokowania środków w przeróżne walory.

Najważniejsze zdanie na teraz do zapamiętania to: inwestowanie daje wiele możliwości, ale jednocześnie obarczone jest ryzykiem.