Jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny wartości przedsiębiorstw jest metoda bazująca na zdyskontowanych przepływach pieniężnych – DCF (ang. Discounted Cash Flow).

Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)

Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych – dokładnie przyszłych przepływów pieniężnych do analizowanej firmy (ang. Free Cash Flow to Firm), które następnie są dyskontowane (sprowadzane) do wartości bieżącej. Dzięki temu możemy określić, ile dana spółka jest warta dzisiaj, a dokładnie jaka jest wartość wewnętrzna akcji. Należy jednak pamiętać, że otrzymana wartość jednej akcji nie jest tym samym, co jej cena rynkowa, ale pewnym poziomem, wokół którego spółka powinna oscylować. 

Metoda DCF jest szczególnie przydatna w przypadku spółek, które generują stabilne przepływy pieniężne i mają długoterminowe perspektywy wzrostu. Wycena firm charakteryzujących się wysoką zmiennością i niską przewidywalnością jest trudna do przeprowadzenia tą metodą, ponieważ może być obarczona wysokim błędem. Wycena DCF wymaga dokładnej analizy finansowej i prognozowania przyszłych wyników, co może być wyzwaniem, ale również daje możliwość głębokiego zrozumienia działalności spółki.

Naucz się wyceniać spółkę w 3 krokach oraz zyskaj narzędzie do robienia tego szybko i sprawnie: https://tinyurl.com/wycena-3-kroki

Case study Grupy Kęty S.A.

Grupa Kęty prowadzi działalność w ponad 50 krajach na całym świecie, operując w trzech segmentach: Segmencie Wyrobów Wyciskanych, Segmencie Systemów Aluminiowych oraz Segmencie Opakowań Giętkich.

W idealnym świecie każdy z segmentów powinien być poddany szczegółowej analizie perspektyw. Dzięki wysokiemu poziomowi zarządzania spółką mamy do dyspozycji prognozy firmy, które pomogą nam oszacować dane finansowe na lata 2024 i 2025. Ze względu na stabilność biznesu, Grupa Kęty jest idealna do przedstawienia procesu wyceny metodą DCF.

Grupa Kęty rozwija się systematycznie od lat, uzyskując średnią dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie 14% rok do roku. Lata 2020-2022 były naznaczone wzrostem wynikającym także z inflacji, którą spółka dobrze wykorzystała. Jednak w 2023 roku nastąpiło spowolnienie w sektorach, w których działa spółka. Był to pierwszy rok od 2010, w którym przychody spółki spadły rok do roku.

Prognozy firmy zakładają osiągnięcie około 5,27 mld zł przychodów w 2024 roku. Jednocześnie można założyć, że w 2025 roku spadną stopy procentowe w Polsce, co spowoduje ponowny wzrost zapotrzebowania na produkty firmy. Dlatego zakładam wzrost przychodów o 1% w 2024 roku oraz o 10% w 2025 roku.

Z drugiej strony, koszty operacyjne wzrosły w 2022 roku bardziej niż przychody, a w 2023 roku dynamika zmian była podobna. Można założyć, że przy stabilnym środowisku inflacyjnym, spółka wróci do poprawiania marży zysku operacyjnego, a dynamika wzrostu kosztów będzie niższa niż przychodów. Zarząd na 2024 rok prognozuje nieznaczny spadek kosztów, ale w prognozie na 2025 rok zakładam ich wzrost o 8%. Takie założenia pomogą podnieść zysk operacyjny w 2025 roku do 909 mln zł z prognozowanego przez zarząd 744 mln zł na 2024 rok.

Prognoza rachunku zysków i strat to dopiero początek przygody z wyceną Grupy Kęty za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Prześledź wraz ze mną wszystkie niezbędne elementy takiej wyceny w poniższej analizie wideo.

Dowiedz się, ile warta jest Grupa Kęty z najnowszego materiału – link do materiału.

Polecamy również:

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!