Otrzymałem od jednego z Użytkowników zapytanie, czy warto kasować zyski na takich spółkach jak   , czy czekać na kolejne dywidendy w nadchodzących latach. Miałem podobny problem z Kętami 3 lata temu, warto zatem temat bardziej rozwinąć. Kiedy akcje były kupowane po atrakcyjnej cenie i stopa zwrotu jest liczona w setkach procent, bardzo trudno utrzymać w ryzach chęć sprzedaży akcji. Czasem w ogólnie nie warto tego robić!

Prawdopodobnie też spotkasz się, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, z takim problemem. Kupisz akcje z myślą trzymania ich latami, a widząc 200% zysku będziesz mieć ten dylemat, czy sprzedawać akcje na lokalnej górce, czy ponieść ryzyko spadku ceny, na rzecz wypłacanych dywidend.

Poniżej wyjaśniam czym się kierować, jaką drogę obrać. Nagrałem również odcinek na ten temat na Youtube.

Dywidenda w krótko i długoterminowym ujęciu

Przede wszystkim dywidendę powinno rozpatrywać się długoterminowo. Jeżeli zakupiono np. akcje po 100 zł, a dywidenda wyniosła 4 zł, to stopa dywidendy wynosi 4%. W ujęciu krótkoterminowym dywidenda taka nie jest spektakularna. Co więcej, nie wiele ona da, ponieważ w dniu odcięcia dywidendy, który jest po ostatnim dniu notowania z prawem do dywidendy, cena spółki jest korygowana o wypłaconą dywidendę.

Zatem kupując po 100 zł w ostatnim dniu z prawem do dywidendy, następnego dnia kurs odniesienia akcji będzie wynosił 96 zł, a Ty zyskasz prawo do dywidendy w wysokości 4 zł. Oczywiście otwarcie może być nieco inne – zależne od popytu i podaży na akcje w dniu po odcięciu dywidendy.

 Natomiast, jeżeli nastawiamy się na inwestycje długoterminowe, to w długim terminie, dobre firmy wypłacające dywidendy zarówno drożeją jeżeli chodzi o cenę jak i o wartość wypłacanej dywidendy. Inaczej mówiąc, inwestując kwotę np. 10 000 zł w akcje dziś, te akcje będą generowały coraz większe przepływy pieniężne wraz z rozwojem firmy.

Żeby lepiej zrozumieć ujęcie długo i krótkoterminowe przyjrzyjmy się case study dla Alior Banku.

 

Setki spółek i zero czasu na analizę? ze Squaber Premium nie stracisz już żadnej okazji.
Tylko teraz do zakupu na rok, 60 dni gratis! https://squaber.com/l/oferta-dostepu-squabera-premium/

 

Alior Bank wypłaca po raz pierwszy dywidendę

Alior bank po raz pierwszy w swojej historii wypłacił dywidendę, która wyniosła 4,42 zł na akcję. To przy kursie zamknięcia w ostatnim dniu notowania z prawem do dywidendy na poziomie 101,75 zł dało stopę dywidendy wynoszącą 4,34%.

W ujęciu krótkoterminowym zysk ten nie jest duży, natomiast jeżeli ktoś zakupił akcje Alior Banku w kwietniu 2020 roku, kiedy to kurs akcji wynosił ok 13 zł, to w takiej sytuacji stopa dywidendy z takiej operacji to już 34%.

Wykres tygodniowy Alior Banku w okresie między 2022 a majem 2024 roku.

A teraz załóżmy, że w kolejnych latach dywidenda będzie rosła o średnio 5% r/r. Za 10 lat, z 4,42 zł wzrośnie do 7,20 zł, jednak łącznie skumulowana wartość dywidend wypłacona na jedną akcję wyniesie 62,79 zł! Załóżmy, że kupiłeś akcje Alior Banku za 10 tys. zł w 2022 roku. Co roku Alior Bank będzie wypłacał wspomnianą dywidendę, to po 10 latach osiągniesz skumulowaną wartość wypłaconych dywidend w wysokości 48 303 zł. Zatem Twoja końcowa po tym okresie stopa zwrotu wyniesie 483%. Tylko w ostatnim roku z tak zainwestowanych pieniędzy otrzymasz 5 538 zł dywidendy. I to bez reinwestycji!

Czy jednak możliwe jest, aby Alior Bank miał stale rosnącą dywidendę? To już temat na osobny wątek. Więcej na temat perspektyw Alior Banku możesz przeczytać w komentarzu do spółki na stronie notowania Alior Bank (komentarz i analiza Alior Bank).

Inwestowanie długoterminowe kluczem do spokojnej przyszłości?

Inwestowanie długoterminowe, szczególnie w spółki dywidendowe, może być kluczem do osiągnięcia finansowej stabilności w przyszłości. Podejście dywidendowe opiera się na akumulacji akcji firm, które regularnie wypłacają dywidendy, co w dłuższej perspektywie może przynieść prawdziwy dochód pasywny. Taki dochód pozwala inwestorom cieszyć się stabilnym źródłem przychodów, wymagając jedynie minimalnego zaangażowania, jak weryfikacja kwartalnych raportów finansowych oraz polityki dywidendowej firmy.

Case Study długoterminowe trzymanie akcji – City Handlowy

Dla tego przypadku założyliśmy kupno akcji w lutym 2021, kiedy to kurs City Handlowy oscylował w okolicach 37 zł za akcję.

Przyjmując kapitał początkowy w wysokości 50 000 zł, zakupilibyśmy 1345 akcje.

Założyliśmy, że akcje sprzedaliśmy 15 maja 2024 po 107,20 zł za akcję, co dało zysk na poziomie 94 050,50zł. Akcje trzymaliśmy przez 1191 dni, czyli około 3 lata i kwartał.

W między czasie, patrząc na okres 3 lat kwota dywidendy City Handlowego wyniosły odpowiednio:

  • w 2021 roku : 1 307,00 zł
  • w 2022 roku: 5 959,15 zł
  • w 2023 roku: 9 805,00 zł

Zakładam, że zysk z dywidendy nie jest reinwestowany ponownie w zakup akcji dla łatwiejszych obliczeń, co w długoterminowym założeniu powinno się robić, aby osiągnąć efekt kuli śnieżnej. Poniżej prezentuję dwie drogi zakupu i sprzedaży akcji. Pierwsza droga to zakup akcji na rachunku maklerskim, a druga na IKE.

Zakup akcji City Handlowy na rachunku maklerskim

Dywidendy jakie na takim rachunku otrzymujemy są już opodatkowane, ponieważ jest on pobierany u źródła. Zatem otrzymujemy kwotę nominalną dywidendy pomniejszoną o 19% podatek od zysków kapitałowych.

Natomiast sprzedając akcje na normalnym rachunku maklerskim, należy do końca kwietnia kolejnego roku zapłacić podatek w wysokości prawie 18 tysięcy złotych (tj. 19% podatku od zysków kapitałowych).

Zysk całkowity, uwzględniający zysk ze sprzedaży akcji pomniejszony o podatek, oraz otrzymane dywidendy wynosi 93 252,06 zł, czyli całkowita stopa zwrotu wynosi 186,50%. Natomiast CAGR, czyli średnioroczna stopa zwrotu wynosi 21,05%.

 

Zakup akcji City Handlowy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE)

Jeżeli inwestujemy poprzez rachunek IKE, to korzystamy z parasola podatkowego. Dzięki niemu, podatek od zysków kapitałowych nie jest naliczany ani do dywidend, ani do zysków ze sprzedaży akcji. Pod oczywiście warunkiem braku wypłaty środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dzięki czemu zysk netto jest na poziomie 115 126,65 zł, co daje całkowitą stopę zwrotu na poziomie 230,25%, a CAGR 29,12%! Optymalizując tylko kwestie podatkowe, można naprawdę wiele zyskać. Podkreślenia wymaga fakt, że nie są reinwestowane zyski – dywidendy. Tym samym i tak pełna moc parasola nie jest wykorzystana. Zamiast co roku oddawać część do państwa Twoich zysków, powinieneś je reinwestować.

Podsumowanie case study City Handlowy

Jeżeli chcesz faktycznie wykorzystywać potęgę procentu składanego i inwestować długoterminowo, to koniecznie powinieneś posiadać rachunek IKE. Choć rachunek IKE ma roczne ograniczenia wpłat, to warto z niego korzystać w długoterminowej perspektywie. Patrząc na przykład City Handlowego możemy zobaczyć, że inwestując 50 tysięcy złotych, po 3 latach otrzymaliśmy skumulowaną dywidendę na poziomie 21 tysięcy złotych (przed opodatkowaniem), a zysk ze sprzedaży na poziomie 94 tysięcy (przed opodatkowaniem). Gdybyśmy reinwestowali dywidendy to zysk byłby jeszcze większy.

Ten przykład pokazuje że w zależności od tego na czym nam zależy ( szybki zysk lub długoterminowe inwestowanie) możemy osiągnąć świetne efekty.

Dom Dev jako przykład rosnących dywidend

Dom Development, jedna z wiodących spółek deweloperskich na polskim rynku, jest często analizowana pod kątem swoich wysokich dywidend. W 2024 roku  firma notuje solidne wyniki, które napędzane są przez m.in. program Bezpieczny Kredyt 2%. W spółkach deweloperskich, przychody generowane są nie w momencie sprzedaży mieszkania, ale jego finalnego oddania, co często powoduje roczne przesunięcie między jednym a drugim zdarzeniem. Zarząd spółki w raporcie za pierwszy kwartał 2024 roku wskazał, że spodziewa się kulminacji oddanych mieszkań w IV kwartale 2024 roku.

Chociaż koszty usług i wynagrodzeń wzrosły, tańsze materiały budowlane pomagają w utrzymaniu rentowności. Może to spowodować utrzymanie dobrych wyników w dalszej przyszłości, a spółka udowodniła, że potrafi rozwijać się w różnych warunkach rynkowych.

W ramach Squabera wskazywaliśmy okazję na spółce DOM po 92 zł 17 maja 2022 roku.

Jako argument za kupnem akcji, podawaliśmy właśnie politykę dywidendową spółki:

“[..] Spółka posiada długą historię dywidendową z nieprzerwanymi wzrostami kwoty od 2008 roku. Z uwagi na solidne wyniki w 2021 roku (327,1 mln skonsolidowanego zysku netto) oczekiwana jest równie solidna dywidenda do wypłaty w roku bieżącym. Dość wskazać, że za 2020 rok spółka wypłaciła okrągłe 10 zł na akcję przy zysku o 25 mln zł niższym. [..].”

Zresztą na wykresie spółki, pięknie widać, jak regularnie dzieli się ona zyskami z akcjonariuszami, co nie przeszkadza rosnąć kursowi akcji.

Dywidendy Dom Development rosną nieprzerwanie od 2011 roku.

Załóżmy, że podjąłeś odważną decyzję i kupiłeś akcje DOM po 92 zł w maju 2022 roku oraz utrzymujesz je do dziś. Po drodze otrzymałbyś już 3 dywidendy: 10,50 zł, 11 zł oraz 5,5 zł (zaliczka na poczet dywidendy za 2023 rok). A już 20 czerwca zostanie przypisane prawo do czwartej dywidendy w wysokości 6,5 zł – druga część za 2023 rok. Tym samym skumulowana dywidenda wynosić będzie 33,50 zł,  co daje 36,4% stopy dywidendy liczonej od ceny zakupu.

A jednocześnie, kurs akcji wynosi 17 maja 2024 roku 194 zł, co daje dodatkowo 110,9% zysku!

 

Zyski z dywidend i akcji Grupa Kęty

Grupa Kęty to doskonały przykład spółki, która dzięki regularnym wypłatom dywidend stała się ulubieńcem długoterminowych inwestorów. Od skromnych początków, kiedy w 2001 roku dywidenda wynosiła 1 zł na akcję, firma nieustannie zwiększała wypłaty dywidend, która w 2023 roku wyniosła ponad 55 zł na akcję. Kupując akcje Grupy Kęty na początku jej rozwoju, mogą teraz cieszyć się znacznymi dochodami pasywnymi. Regularne reinwestowanie dywidend pozwala na systematyczne zwiększanie liczby posiadanych akcji, co prowadzi do jeszcze większych wypłat w przyszłości.

Poniżej wycinek wypłat dywidend Grupy Kęty z ostatnich lat, oraz z okresu 2001-2006.

Więc co jest lepsze i którą strategię wybrać?

Decyzja o wyborze strategii inwestycyjnej zależy od indywidualnych celów i horyzontu czasowego inwestora. Długoterminowe inwestowanie, jak w przypadku Grupy Kęty, polega na zakupie akcji solidnych spółek wypłacających dywidendy i reinwestowaniu tych wypłat, co prowadzi do systematycznego wzrostu portfela i stabilnych dochodów pasywnych. Ta strategia jest idealna dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, minimalizując ryzyko związane z krótkoterminowymi wahaniami rynkowymi.

Naocznym przykładem może być portfel Dywidendowych Arystokratów GPW, który od 2010 roku wygenerował stopę zwrotu równą 434,71%. Początkowa wartość portfela 10 000 zł i stałe reinwestowanie dywidend w spółki doprowadziły do tak pokaźnych stóp zwrotu. Wyobraź sobie, co byłoby, gdybyś co roku dokładał do portfela limit rachunku IKE!

Jednak żadna strategia nie jest pozbawiona ryzyka. Pasywne podejście do inwestowania powoduje, że raz na jakiś czas zdarzy się mocniejszy spadek wartości portfela. W przypadku portfela Dywidendowych Arystokratów GPW maksymalne obsunięcie kapitału wynosiło na przestrzeni ostatnich 12 lat 30,34%, a średnioroczna stopa zwrotu 14,97%.

Dlatego część inwestorów woli podejmować decyzje krótkoterminowe. Nastawione na maksymalizację zysków z tzw. swingów, wymaga większego zaangażowania i ciągłego monitorowania rynku, ale może przynieść znaczne korzyści w krótszym czasie i ograniczenie obsunięć kapitału. Kluczowe jest, aby inwestorzy dokładnie przeanalizowali swoje cele i tolerancję ryzyka, aby wybrać strategię, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.

 

Nagranie do analizy

Polecamy również:

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!