Inwestycje na rynkach międzynarodowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich inwestorów. Widzimy to także, rozmawiając z użytkownikami Squabera. Rozwijając naszą aplikację w tym kierunku, zawiązaliśmy współpracę z Biurem Maklerskim Alior Banku, posiadającym atrakcyjną ofertę dostępu do rynków zagranicznych.

BM Alior Banku kojarzyć możecie z specjalnej oferty prowizji, jaką uzyskują użytkownicy Squabera Premium na wszystkie posiadane przez siebie w Biurze konta – nie tylko maklerskie, ale teraz także na IKE oraz IKZE! Szczegóły można znaleźć tutaj.

Oferta Biura to jednak nie tylko rynek polski, ale także szeroki dostęp do giełd zagranicznych.

Biuro Maklerskie Alior Banku oferuje dostęp do 10 giełd, w tym NYSE, NASDAQ, LSE, czy XETRY. Dostępne są nie tylko akcje, ale także ponad 200 ETF. W połączeniu z intuicyjną porównywarką inwestycyjną, możliwe staje się sprawne przeskanowanie rynków pod kątem kapitalizacji, stopy dywidendy, czy wskaźnika Free Float.

Co więcej, BM Alior Banku oferuje rachunki prowadzone w:

  • USD
  • EUR
  • GBP

Dzięki usłudze automatycznych przelewów można połączyć rachunek maklerski z  Kantorem Walutowym lub kontami walutowymi, co ułatwia wpłaty i wypłaty środków przeznaczonych na inwestycje oraz umożliwia zakup wymaganej waluty bezpośrednio w Kantorze.

Kantor Walutowy prowadzony przez Alior Bank oferuje wymianę walut 24h / 7 dni w tygodniu bez dodatkowych opłat i prowizji. Bezpłatne jest również jego otwarcie i prowadzenie. Aktualne kursy wymiany można w każdej chwili sprawdzić w Kantorze.

Prowizje od transakcji na rynkach zagranicznych wynoszą od 0,29%, min. 5€, 5£, 5$ (dla transakcji zawartych na instrumentach z giełd amerykańskich: nie mniej niż 0,02 USD za sztukę, łącznie nie mniej niż 5 USD). Załóżmy, że chcemy kupić akcje Forda (ticker F). Bieżąca cena kupna tych papierów to 13$ za sztukę, a kurs kupna USD za PLN w Kantorze Walutowym to 4,29.

Liczba akcji do kupna

Wartość inwestycji

Prowizja

Sumaryczny koszt

Koszt w PLN

50

650$

5$ (prowizja minimalna)

655$

2809,95 zł

150

1950$

5,66$

1955,66$

8389,78 zł

250

3250$

9,43$

3259,43$

13982,95 zł

 

Kosztem przewalutowania jest tutaj koszt spreadu. Do podglądu tutaj.

Całość dopełniają intuicyjne aplikacje Alior Giełda, Pulpit Inwestora czy Notowania Online 3.

Oprogramowanie dostępne jest zarówno na komputery, jak i na smartfony, dzięki czemu inwestycje zawsze możesz mieć pod ręką.

Alior Giełda oferuje depesze PAP w formie wiadomości push, a także możliwości analiz rentowności i statystyk Twojego portfela.

Pulpit Inwestora zaś to innowacyjne narzędzie, którego nie musisz instalować – wystarczy dostęp do sieci, a na jednym ekranie sprawdzisz cały obraz giełdy i własnych inwestycji.

Zachęcamy, by sprawdzić pełną ofertę Biura Maklerskiego Alior Banku – zarówno pod kątem inwestycji na rynku polskim (szczególnie ze specjalną ofertą dla Squabera), jak też na giełdach światowych.

Publikacja przygotowana we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter marketingowo – informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy produktów i usług inwestycyjnych.

Niniejszych informacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, oferty lub rekomendacji zawarcia transakcji. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału, a w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne strata może przekroczyć wartość wpłaconych środków.

Alior Bank SA – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305178, o kapitale zakładowym 1 305 539 910 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 141387142 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-001-07-31. Biuro Maklerskie jest wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank SA.