Prawa do akcji powstają podczas emisji akcji i są papierem wartościowym, który zastępuje prawa majątkowe (akcje) w czasie, gdy nie zostały one jeszcze dopuszczone do obrotu. W celu skrócenia do minimum tak zwanego “martwego” dla inwestorów okresu oczekiwania na pierwszy dzień notowań akcji nowej emisji, emitent może (nie musi) wprowadzić na ten czas do obrotu prawa do akcji. 

Tak zwanym okresem martwym jest czas, gdy dla ważności emisji wymagane jest jej zarejestrowanie przez sąd rejestrowy oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Po zapisie na akcje i zapłaceniu za nie, mogą zostać uruchomione notowania praw do akcji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. Prawa do akcji stają się akcjami i są standardowo notowane. Jeżeli spółka była wcześniej notowana na rynku lub podczas emisji sprzedawane były nowe i stare akcje, to możliwe jest równoległe notowanie akcji i praw do akcji. Każdego roku przynajmniej kilka spółek decyduje się na notowanie praw do akcji, zanim sąd zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego i nim akcje zostaną dopuszczone do obrotu. Prawa do akcji notowane są zazwyczaj kilka procent taniej niż akcje tego samego przedsiębiorstwa. Korelacja jest jednak niemal 1 do 1.

Notowania praw do akcji (niebieskie) oraz akcji (pomarańczowe) Selvity.

Powodem niższej wyceny praw do akcji jest ryzyko prawne związane z możliwym przedłużającym się procesem oraz fakt, że prawa do akcji nie posiadają przywilejów związanych z akcjami. Często dużo większe dyskonto notowań praw do akcji związane jest jednak z dużo niższą płynnością i mniejszym zainteresowaniem oraz niewiedzą inwestorów. Na GPW znane są przypadki, gdy prawa do akcji notowane były nawet kilkanaście procent niżej niż akcje. Przypadki tego typu obserwowane były podczas emisji akcji Unimot czy Gaming Factory. Prawami do akcji można normalnie handlować w sposób analogiczny do akcji na GPW.

To co najważniejsze: 

  • Prawa do akcji są czasowym substytutem akcji. 
  • Notowania są silnie skorelowane z akcjami, jednak ceny praw do akcji zazwyczaj są nieco niższe. 
  • Prawa do akcji występują często przy IPO. Jeżeli w wyniku IPO sprzedawano stare akcje i emitowano nowe, równolegle mogą trwać notowania akcji oraz praw do akcji. 
  • Prawa do akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego i dopuszczeniu akcji do obrotu będą notowane jako zwykłe akcje – przestają zatem istnieć.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!