Dzięki współpracy z TradingView mamy przyjemność ogłosić, początek transferu z naszych obecnych wykresów na nowe. Dla Użytkowników Premium Squabera oznacza to, że od teraz zyskują oni, obok wszelkich funkcjonalności jakie zapewnia Squaber w tym momencie, dodatkowo możliwość przeprowadzenia w zasadzie dowolnej analizy z wykorzystaniem wykresu, wskaźników technicznych, kanałów cenowych, formacji harmonicznych, notatek na wykresie i innych opcji.

W dalszym ciągu wszystkie analizy są przez nas zapisywane i można do nich wrócić w dowolnym momencie. Oczywiście oprócz własnych analiz na wykresie w dalszym ciągu znajdują się nasze linie trendu oraz rewelacyjne strefy popytu i podaży.

Czysty wykres, tyko ze squaberowymi elementami, wygląda obecnie w ten sposób:

Jeżeli jednak zawsze zależało Ci jeszcze na dodatkowych wskaźnikach oraz średnich kroczących to teraz możesz to bez problemu osiągnąć:
Podobnie jeśli zamiast średnich i poziomów Squabera wolisz tylko poziomy Fibonacciego:
Tutaj znajduje się podstawowy opis funkcji dostępnych na wykresie:

A tutaj 10 minutowa instrukcja w formie video:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vCO4kwvLEtA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ważna uwaga dla Użytkowników Premium

 1. Wszystkie kształty narysowane na starych wykresach zostały przeniesione na nowe wykresy.
 2. Wszystkie alerty własne ustawione na tych kształtach pozostają aktywne.
 3. Obecnie możliwość konfiguracji alertów własnych została ograniczona do poziomów cenowych
 1. Modyfikacja położenia kształtów przeniesionych ze starych na nowe wykresy NIE ZMIENI ustawionego na nich alertu.
 2. Wszystkie alerty automatyczne przesyłane na maila będą zawierały stare wykresy.
 3. Jeżeli nowe wykresy nie są u Ciebie widoczne odśwież stroną lub wyloguj się z aplikacji a następnie zaloguj ponownie.

Wszystkie pozostałe funkcjonalności aplikacji dostępne na profilu spółki pozostają bez zmian.

Co dalej?

Przede wszystkim zachęcamy do testów nowego rozwiązania i przesyłania swoich uwag.

Z naszej strony mamy dwa priorytety:

 1. Umożliwienie wprowadzenia alertów z poziomu wykresów.
 2. Wprowadzenie kolejnych autorskich algorytmów/wskaźników.

W dalszej kolejności:

 1. Uspójnienie systemu do wykresów na wszystkich urządzeniach.
 2. Wprowadzenie synchronizacji między transakcjami w portfelach, a wykresami.
 3. Automatyczne zaznaczanie na wykresach Ciekawych Spółek.