Nowatorski w historii lotnictwa dynamiczny rozwój technologii dronów to bez wątpienia jeden z najważniejszych symboli XXI wieku. Obecnie w wielu krajach na całym świecie buduje się i testuje drony, które w znaczący sposób mogłyby zmienić nasze życie.

Szacunkowa wartość rynku dronów w Polsce wynosi 164 mln złotych (dane za 2015 r.) Przewiduje się, że rynek ten gwałtownie wzrośnie, gdy upowszechnią się usługi dronowe w sektorze cywilnym oraz dojdzie do pierwszych rozstrzygnięć w przetargach wojskowych. Zakłada się również, że w przypadku rynku cywilnego wzrost ten może wynieść nawet 150% w kolejnych kilku latach, natomiast w segmencie wojskowym nawet o kilkaset procent (w zależności od rozstrzygnięć w przetargach MON na drony).

Od dłuższego czasu drony są na tapecie sektora technologicznego. Ta technologia ma przed sobą niesamowite perspektywy. Jak wynika z szacunków instytutu badawczego EVTank, w 2023 r. będzie latało około 11,5 mld urządzeń bezzałogowych na całym świecie.

Czy na rynku NewConnect można znaleźć spółki projektujące bądź też produkujące drony?

Innowacyjna spółka Softblue S.A. komercjalizującą badania i projekty naukowe jest na pewno tego przykładem. Realizuje ona na chwilę obecną dwa projekty związane z dronami:

AirDron – jest to bezzałogowy pojazd latający, który umożliwia analizę składu dymu z kominów. Pozwala to na szybką identyfikację osób czy zakładów przemysłowych spalających zabronione materiały. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale gospodarstwa domowe. Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach centralnego ogrzewania. Dzięki rozwiązaniu spółki Softblue, jednostki samorządu terytorialnego czy służby mundurowe zyskają możliwość zbierania informacji o gospodarstwach domowych, które używają materiałów zabronionych w celach grzewczych, bez konieczności osobistych wizyt urzędników. W skrócie: Dron po prostu podleci nad komin i zbada skład spalin.

ForestDron – jest to bezzałogowy pojazd latający (dron) wyposażony w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

Spółka Softblue jako Centrum Badawczo – Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych. Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele ponad 40 podmiotów.