Choć szczyt medialności tematu polskiej branży górniczej jest już zdecydowanie za nami, dwóch giełdowych liderów tej branży wciąż pozostaje jednak na ustach inwestorów. Nie trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że jeden z nich dał w tym roku zarobić inwestorom aż 50%, jako że cena akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosła od 1 stycznia do dzisiaj z poziomu około 10,50 PLN do poziomu około 15,50 PLN. Korygowany obecnie ruch wzrostowy był jednak znacznie bardziej imponujący, jako że wyniósł cenę z 8,80 PLN na początku lutego do prawie 21 PLN na początku maja (+140%)! Takie sytuacje od zawsze rozpalały wyobraźnię inwestorów i przyciągały amatorów szybkich zysków. Czy jednak polska branża węglowa jest obecnie na tyle atrakcyjna, by ulokować w niej kapitał?