Podsumowanie

  • Czy agencja ratingowa Moody’s obniży rating dla polski?
  • Techniczne scenariusze dla notowań WIGu przed ogłoszeniem danych.

W dniu dzisiejszym zamknięcie sesji na Warszawskim parkiecie bez wątpienia nie będzie oznaczało rozpoczęcia weekendu, a to oczywiście za sprawdą agencji ratingowej Moody’s, która dzisiejszego wieczoru poda informację jak ocenia kondycję polskiej gospodarki. Można powiedzieć, że wręcz pewna jest zmiana ratingu na negatywny, jednak to nie wszystko. Lwia część rynku spodziewa się nie tylko zmiany perspektyw ale także obniżenia ratingu! więcej na ten temat w artykule Roberta Richtera: https://serwer1758963.home.pl/blog_squaber/jak-decyzja-moodys-wplynie-na-gpw/

Spadki widoczne na wykresie tygodniowym idealnym połączeniem techniki i fundamentów!

Ja notomiast chciałbym skupić się na tym jak wygląda obecna sytuacja techniczna na notowaniach WIG20. Jak widzimy ostatnie lokalne spadki, które bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym nie są przypadkowe. Cena dotarła bowiem wręcz idealnie do poziomu 2000 pkt., gdzie wypadała również równość z poprzednią korektą w trendzie spadkowym. Widzimy więc, że w tym przypadku scenariusz techniczny został idealnie potwierdzony przez fundamenty, czyli w tym przypadku dyskontowanie przez inwestorów obniżki ratingu dla polski przez agencję Moody’s.

Analiza techniczna, WIG20, W1.

Rysunek1. Analiza techniczna, WIG20, W1.

Dzienne wsparcia przebite

Spójrzmy teraz na sytuację w krótszym horyzoncie czasowym. Patrząc na wykres D1 widzimy, że cena po odbiciu od wspomnianego oporu (wykres W1), zatrzymała się na chwilę w okolicach wsparcia tworzonego przez ostatnie lokalne maksimum, jednak po niewielkiej wzrostowej korekcie spadła niżej przebijając również miejsce gdzie wypadała geometria 100% w potencjalnej korekcie prostej. Obecnie więc celem dla ceny są rejony 1750 pkt. a następnie 1660 pkt. gdzie wypadają kolejne istotne strefy wsparcia.

Analiza techniczna, WIG20, D1.

Rysunek2. Analiza techniczna, WIG20, D1.