Choć ważne wskaźniki wyprzedzające wskazały możliwe pogorszenie sytuacji w strefie euro, europejskie indeksy zanotowały pozytywny tydzień. Wszystko to za sprawą niefortunnej wypowiedzi jednego z członków EBC.

WIG20 – 4:31, CD Projekt – 5:06, Bytom – 6:16, Work Service – 6:41, CCC – 7:02, Duon – 7:37, PZU – 8:01, Miraculum – 8:19, Selvita – 8:38, Medicalgotithmics – 9:01, General Motors – 9:28, Delta Airlinses – 9:45, Southwest Airlines – 10:03.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.