Program Europejskiego Banku Centralnego, znany pod nazwą Targeted Long-term Refinancing Operation nie odniósł zamierzonego skutku – banki komercyjne wykorzystały jedynie połowę planowanego kapitału. Nie to jednak sprawiło, że indeks giełdowy Strefy Euro stracił w tym tygodniu aż 7 procent.

WIG20 – 4:50, Colian – 6:11, Zepak – 6:47, Dębica – 7:02, Kopex – 7:22, Sfinks – 7:52, Vistula – 8:09, Comarch – 8:30, LC Corp – 8:54, Radpol – 9:16.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.