Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 01.07.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Atende – ma umowę z klientem z sektora publicznego na dostawę produktów VMware o wartości 28,3 mln zł brutto;
 • Budimex – oferta na roboty budowlane na liniach kolejowych za 1,28 mld zł została najwyżej oceniona w przetargu PKP PL. Zobacz kurs Budimex w Squaberze.
 • PKP Cargo – udział w rynku przewozów towarów spadł do 27,67% po maju 2024 r. wobec 32,91% w analogicznym okresie 2023 r;
 • Santander Bank Polska – szacuje wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w II kwartale 2024 r. na 1,11 mld zł.

Informacje o dywidendach:

Zatwierdzone dywidendy:

 • Benefit Systems – 135 zł na akcję z dniem dywidendy 16 września 2024 roku i dniami wypłaty 27 września oraz 25 listopada. Stopa dywidendy wynosi obecnie 4,6%;
 • Dekpol – 2,39 zł na akcję z dniem dywidendy 1 sierpnia i dniem wypłaty 31 października. Stopa dywidendy wynosi obecnie 3,78%;
 • Games Operators – 0,21 zł na akcję z dniem 8 lipca i dniem wypłaty 19 lipca. Stopa dywidendy wynosi obecnie 0,89%;
 • LW Bogdanka – 2,5 zł na akcję z dniem dywidendy 4 lipca i dniem wypłaty 19 lipca. Stopa dywidendy wynosi obecnie 8,08%. Zobacz dywidendy LW Bogdanka w naszej aplikacji.
 • PKO BP – 2,59 zł na akcję z dniem dywidendy 8 sierpnia i dniem wypłaty 22 sierpnia. Stopa dywidendy wynosi obecnie 4,11%;
 • Text – 5,98 zł na akcję z dniem dywidendy 23 lipca i dniem wypłaty 30 lipca. Stopa dywidendy wynosi obecnie 7,80%. Zobacz notowanie Text w naszej aplikacji.
 • Console Labs – 1,20 zł na akcję z dniem dywidendy 6 lipca i dniem wypłaty 13 lipca 2024 roku. Stopa dywidendy wynosi obecnie 9,44%;
 • Hortico – 0,25 zł na akcję z dniem dywidendy 5 lipca i dniem wypłaty 11 lipca. Stopa dywidendy wynosi obecnie 3,52%.

Pierwsza sesja po odcięciu dywidendy dla:

Dzisiejsze wypłaty dywidend:

Ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy (odcięcie nastąpi we wtorek):

Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki GPW:

Wydarzenia korporacyjne:

 • PKP Cargo – zarząd wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego