Formacja V to wzorzec, który występuje na wykresach cenowych i ma kształt litery „V”. Pojawienie się  „formacji V” oznacza możliwość zmiany kierunku, w którym dotychczas podążała cena, dlatego też zalicza się ją do formacji odwrócenia trendu. Formacja V ma swoje korzenie w długotrwałych badaniach rynku i jest szeroko stosowana przez traderów na całym świecie.

Formacja V – budowa

Formacja V zwana także formacją pojedynczego dna, zaczyna się od nagłej i silnej zniżki do punktu, gdzie dochodzi do równie gwałtownej zmiany trendu spadkowego na zwyżkowy. Pojawia się zarówno na dołkach jak i na szczytach (odwrócona formacja V), a kształtem przypomina literę V. Należy zaznaczyć, że kąty nachylenia każdego z ramion formacji są podobne.
Są to formacje, które najtrudniej zidentyfikować na wykresach w trakcie ich formowania się i tak jak w przypadku formacji spodka nie da się wyznaczyć poziomów docelowych.  Jedyną informacją dla analityka stanowi możliwość wystąpienia zmiany trendu.
Poniżej na rysunku pokazano kurs dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego z zaznaczoną formacją V.

formacja v kurs dolar amerykański do dolar kanadyjski
Rysunek 1. Formacja V, USDCAD, D1

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Formacja V – interpretacje i wykorzystanie

Formacja V występuje najczęściej, gdy rynek zbyt gwałtownie wzrasta lub spada, po czym jakieś zdarzenia zewnętrzne (niespodziewane wieści, odczyt danych makroekonomicznych bardzo różniący się od prognoz) powodują gwałtowny zwrot cen w przeciwnym kierunku, co świadczy o tym, że główną rolę w ich tworzeniu odgrywają ludzkie emocje.
Istnieje jednak kilka sposobów na przewidzenie takiego zachowania się ceny. Pierwszym czynnikiem świadczącym o możliwości pojawienia się formacji V (zwanej także formacją pojedynczego szczytu/dna) jest znaczny wzrost wolumenu przy zawróceniu ceny. Takie zdarzenie miało miejsce na FTSE100 i było zapowiedzią zmiany kierunku trendu (rysunek 2).

formacja v uk100m30
Rysunek 2. Formacja V a wolumen, FTSE100, m30

Kolejnym znakiem może być pojawienie się w silnym trendzie formacji świecowej prognozującej odwrócenie, tak jak nastąpiło to na DJI30 (rysunek 3). Mieliśmy tutaj do czynienia z tzw. formacją „V z platformą”.  Platforma najczęściej tworzy się  na prawym ramieniu, przybierając formę umiarkowanej zwyżki bądź zniżki, w zależności od uprzedniego trendu.

formacja v us30 m151
Rysunek 3. Formacja V z platformą, DJI30, m15

Pierwszym sygnałem odwrotu ceny jest pokonanie silnie nachylonej linii trendu. Na rysunku 4 widać, jak formacja V zapoczątkowała wzrosty na DJI30 po silnej przecenie w 2008r. Widzimy, że linie trendu biegnące pod dużym kątem zostały przebite z wielkim impetem dając niniejszym sygnał do realizacji formacji.

formacja v us30
Rysunek 4. Formacja V i przebicie linii trendu, DJI30, D1

Formacja V – wnioski

Formacja V i jej analiza należy do jednej z najtrudniejszych w analizie technicznej, chociażby z tego powodu, że nie ma żadnej pewności, czy dojdzie do jej pełnego ukształtowania. Sporym czynnikiem ryzyka jest także bardzo wysoka zmienność rynku i gwałtowne wahania nastrojów inwestorów, które towarzyszą jej formowaniu. Wszystko to sprawia, że otwieranie krótkoterminowych pozycji wykorzystujących wprost tę formację jest praktycznie niemożliwe. Należy pamiętać o byciu obiektywnym w ocenie, każdej sytuacji na rynku, gdyż samo pojawienie się formacji odwrócenia nie oznacza zmiany trendu.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!