Profil

Photon Energy to szczególnie interesujący przedstawiciel branży OZE działający w fotowoltaice na znaczną skalę w Czechach, Australii, na Węgrzech czy Słowacji. Spółka posiada tam szerokie portoflio własnych farm solarnych o sumarycznej mocy 92 MWp (stan według raportu okresowego za Q1 2022 z 11 maja 2022). Jej działalność nie kończy się jednakże tylko na tworzeniu i operowaniu własnymi zasobami. Obejmuje również usługi od projektowania do wykańczania i bieżącego nadzoru nad instalacjami dla swych klientów.

Dodatkowo spółka rozwija odnogę Photon Water, która skupia się na dostarczaniu rozwiązań uzdatniania wody, remediacji gleb i wód, a także studni – od projektu, do obsługi. Świadczy także usługi konsultingowe z zakresu zarządznia zasobami wodnymi. Photon formalnie jest spółką prawa niderlandzkiego, gdzież też w Amsterdamie ma siedzibę. Działa jednak głównie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, abstrahując od projektów w Australii.

Projekty

W przeciwieństwie do wielu spółek na polskim rynku, Photon ma dobrze ugruntowaną pozycję i generuje dość stabilne przychody ze swojej podstawowej działalności. Spółka dalej jest istotnie prorozwojowa, aczkolwiek wynikowo i biznesowo bardziej już stabilna. Wystrzał cen energii elektrycznej, czy CO2 istotnie wsparł wyniki grupy, aczkolwiek o ile farmy fotowoltaiczne przynoszą stałe zyski, o tyle inne segmenty działalności sprowadzają wyniki netto w rejestry ujemne.

Photon najwięcej farm posiada na Węgrzech, gdzie wzrost produkcji energii z nich postępuje w ostatnich latach skokowo. Czechy oraz Słowacja stanowiły rynki początkowe dla Photon i produkcja na nich jest dość stała, a rozwój raczej wyhamowany. Spółka podejmuje silny rozwój na rynkach ościennych.

We wstępnym rozwoju jest już 32,4 MWp instalacji w Polsce, a 192,4 MWp jest badanych pod kątem opłacalności. Analogicznie w Rumunii na różnych stadiach konstrukcji jest około 224,6 MWp, a na Węgrzech kolejne 25,8. Otwarte wrota stanowi Australia, gdzie Proton rozwija instalację rzędu 300 MWp. Porównując to z obecnym portfolio rzędu 92 MWp, projekty na 775 MWp stanowiłyby istotny skok dla spółki. Tłumaczą też istotne potrzeby inwestycyjne.

Sytuacja finansowa

Photon jest rzecz jasna spółką wciąż silnie się rozwijającą, więc profil przepływów jest dość charakterystyczny dla tego typu firm. W ramach aktywów następują siłą rzeczy stopniowe wzrosty na poziomie rzeczowych aktywów trwałych wraz z tym, jak spółka rozbudowuje swoje portfolio. Zwrócić uwagę warto na poziom środków pieniężnych, by nie spadał on do niebezpiecznie niskich rejestrów. Na koniec Q1 2022 spółka posiadała 20,19 mln euro w środkach pieniężnych, dość szybko konsumując gotówkę, którą zdobyła w poprzednich kwartałach. Poziom należności pozostaje dość stabilny i na względnie niskim poziomie

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Photon Energy poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda sytuacja finansowa? Czy poziom długu stanowi ryzyko? Jak można wycenić akcje?