O spółce

Mennica Skarbowa to jeden z największych sprzedawców złota inwestycyjnego oraz innych metali szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych. Spółka prowadzi również sprzedaż oraz skup biżuterii, a także złomu złota i srebra. Mennica Skarbowa jest notowana na na rynku NewConnect od roku 2012.

Spółka dostarcza najwyższej jakości fizyczne produkty inwestycyjne (złote oraz srebrne sztabki i monety, a także diamenty inwestycyjne). W tym celu oferuje produkty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the London Bullion Market Association (m.in. Argor-Heraeus, PAMP, Perth Mint, Metalor, Rand).

Mennica Skarbowa stale podejmuje działania marketingowe mające na celu promocję swoich marek i produktów oferowanych na rynku. Uruchamiane przez spółkę nowe oddziały, co szczególnie nabrało dynamiki w drugiej połowie 2016 roku (podwojenie ich ilości), oraz prowadzone aktywne działania w ramach promocji i marketingu, pozwoliły na zwiększenie efektywności samej organizacji i przełożyły na wypracowanie satysfakcjonujących wyników finansowych.

Głównymi kanałami dotarcia do klienta są stacjonarne oddziały (punkty Obsługi Klienta) zlokalizowane na terenie całego kraju oraz Internet. Emitent posiada 11 oddziałów, zlokalizowanych w następujących miastach: Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Białystok, Warszawa, Kielce, Lublin, Rzeszów.

Akcjonariat

Głównymi akcjonariuszami spółki są Agnieszka, Anna Libner (poprzez Bafago sp. z o.o.). Free float wynosi natomiast 17.76%.

akcjonariat

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2016 r. wyniosły 34,3 mln zł, w porównaniu do 31,7 mln za III kwartał 2015 r. Wzrost sprzedaży o 8,2% to efekty między innymi otwarcia nowych oddziałów oraz rosnącej marki sklepu mennicaskarbowa.pl. Od stycznia do września 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 102,9 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 37% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i jest wartością porównywalną do przychodów ze sprzedaży za cały 2015 rok. Jest to najwyższy poziom sprzedaży za III kwartały od początku funkcjonowania Grupy Kapitałowej.  

Przychody

Zysk netto za III kwartał 2016 r. wyniósł 236,7 tys. zł. Zysk netto za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku wygenerowany przez Grupę Kapitałową wyniósł 676,4 tys. zł, w porównaniu do 589,5 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 14,7%.  Wzrost zysku netto o 14,7%, pomimo otwarcia nowych oddziałów i kosztów z tym związanych wynika z konsekwentnie realizowanej strategii Grupy Kapitałowej.

zapasy

Wśród zmian w aktywach i pasywach, należy zwrócić uwagę na wzrost zapasów, co wynika z rozwoju Grupy Kapitałowej oraz zwiększenia obrotów, a w szczególności ze zwiększenia liczby oddziałów, z wykorzystania linii kredytowej do zakupu towarów oraz przyjętej strategii konkurencji, opartej na możliwości dostarczenia Klientowi towarów w ciągu 24 godzin.

Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na koniec III kwartału 2016 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe o wartości 5 681 324 zł, w których największy udział mają otrzymane zaliczki na dostawy, kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów, wynikające z prowadzonej działalności.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2016 roku wynosiły zaś 162 535 zł. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku, spółka opublikuje w dniu 14.02.2017 r.

Wskaźniki wartości rynkowej

C/Z  (cena do zysku) = 4.38

C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 3.00

C/WK (cena do wartości księgowej) = 1.70

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 38.68%

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 12.56%

Kapitalizacja = 4.79 mln zł.

Podsumowanie

Mennica Skarbowa kontynuuje swój dynamiczny rozwój, o czym świadczy wzrost przychodów i zysków. Należy również zwrócić uwagę na wzrost zapasów (których wartość jest obecnie większa od kapitalizacji spółki) i nową strategię, która opiera się na powiększaniu liczby stacjonarnych salonów na terenie Polski, co z pewnością przełoży się na przyszłe wyniki finansowe spółki. Wskaźniki wartości rynkowej (np. C/Z) wskazują na spore niedowartościowanie akcji Mennicy Skarbowej. Największym minusem jest niska płynność notowanych na rynku NewConnect akcji, co stwarza dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał poznamy w dniu 14.02.2017 r.