Czy akcje objęte skupem będą rosnąć?
Najbardziej istotną informacją, mogącą wpływać na obecną cenę akcji, jest cel skupu. Jeżeli
skupione akcje są umarzane, to po rejestracji umorzenia kapitał zakładowy dzieli się na
mniejszą liczbę walorów. Zatem ta sama wartość przedsiębiorstwa z perspektywy księgowej
podzielona jest na mniejszą liczbę akcji, stąd jedna akcja na papierze jest więcej warta.
Obniża się wskaźnik C/Z, czyli staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów. We wspomnianej
analizie należy również wziąć pod uwagę wcześniejszy odpływ gotówki związany ze skupem
akcji. Jednak ogólny bilans umorzenia akcji traktowany jest przez rynek jako informacja
pozytywna, przy czym reakcja rynku nie zawsze jest oczywista.

Spółki o słabej kondycji finansowej pomimo umorzenia akcji nie wzrastają, a sam moment
rejestracji przez sąd umorzenia akcji nie jest kluczowy, ponieważ rynek często stara się
zdyskontować wspomniane informacje wcześniej. Przykład spółki Neuca z lat 2016-2018
pokazuje, że pomimo skupu akcji, notowania przedsiębiorstwa zaliczyły trend wzrostowy,
konsolidację i mocny trend spadkowy. W pewnych okresach skup mógł mieć pozytywny
wpływ na akcje, jednak w dłuższej perspektywie kurs był zależny od koniunktury rynkowej i
sytuacji przedsiębiorstwa. Notowania akcji Quercus TFI, regularnie przeprowadzającej skup
akcji za pomocą zaproszenia do składania ofert sprzedaży, w latach 2016 – 2018 wyglądały
jak szeroka konsolidacja pomiędzy 4,6 PLN – 7 PLN. Regularny skup akcji nie wywołał
trendu wzrostowego. Gdy spółka wypłaca dywidendę, jej wpływ na notowania jest zazwyczaj
widoczny gołym okiem, szczególnie, gdy dywidenda to 3%, 5%, 7% względem aktualnych
notowań. Na wykresie zazwyczaj zauważymy lukę. Jeżeli na podobną skalę w procentach
do aktualnej wartości spółki przeprowadzany jest skup akcji, często może odbyć się
niezauważony. Szczególnym przypadkiem są rzadko powtarzające się na rynku okresy
intensywnego skupu, gdy spółka przez kilkanaście dni realizuje duży program skupu na kilka
procent kapitalizacji, generując w ten sposób wyraźny ekstra popyt na akcję.

Kluczowe, często powtarzane tezy odnośnie skupu akcji:

● Zysk podatkowy, czyli brak konieczności odprowadzenia podatku tak, jak ma to
miejsce w przypadku dywidendy. Proces ten jednak dotyczy osób, które sprzedały
akcje w ramach skupu po atrakcyjnej cenie. W wyniku sprzedaży akcji pozbawiają
się szansy na uzyskanie kolejnych dywidend lub dalszego korzystania ze wzrostu
kursu w wyniku skupu. Argument ten zatem dotyczy wąskiej części akcjonariuszy i z
perspektywy użyteczności dla inwestora jest wątpliwy.
● Atrakcyjna dla inwestora jest poprawa wskaźników analizy fundamentalnej. Może to
w dłuższej perspektywie generować dodatkowy popyt.
● Wzrost kursu akcji. Nie każdy jednak skup generuje wzrost kursu akcji, a często
wpływ jest niezauważalny, zatem teza ta nie zawsze ma zastosowania.
● Powszechnie mówi się o większej atrakcyjności spółek prowadzących skup akcji.
Teza ta ma znaczenie dla większych akcjonariuszy ponieważ daje możliwość wyjścia
z inwestycji lub uzyskania ekstra popytu, który jest istotny dla dużych podmiotów.

W dłuższej perspektywie skup akcji generuje ryzyka:

● Przede wszystkim przeprowadzany przez wiele lat z rzędu może obniżać płynność
walorów. Jeśli spółka będzie przeprowadzała skup akcji przez 10 lat z rzędu o
wartości 3% kapitalizacji, to po wspomnianym okresie może to znacznie uszczuplić
free float.
● Skup akcji jest selektywny i wymaga od inwestora sprzedaży posiadanych walorów,
zatem może on dzielić inwestorów na gorszych i lepszych. Szczególnie jeśli
prowadzony jest za pomocą zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W przypadku,
gdy spółka znajduje się w konsolidacji, a zarząd wydaje zyski na skup akcji, inwestor
nie odnosi korzyści majątkowych ani w postaci dywidendy, ani w postaci
wykorzystania zysku jako koło zamachowe do dalszego rozwoju biznesu.
Konkluzje:
● Skup docelowo powinien być ekstra popytem wspierający notowania akcji.
● Spółki objęte skupem akcji nie zawsze rosną, a inwestor może nie widzieć tego
procesu, szczególnie jeśli jest przeprowadzany w normalnym obrocie na GPW.
● Badania z USA podkreślają większą stabilność spółek wypłacających dywidendy, ale
statystycznie spółki skupujące akcje z racji braku kosztów podatkowych odnoszą
niewielką przewagę.

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!