Obecna sytuacja na świecie staje się coraz bardziej niestabilna. Niepewność co do gospodarki, polityki czy geopolityki wpływa coraz bardziej na rynki finansowe.  W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z Brexitem, problemami europejskich banków (szczególnie Deutsche Bank) czy też zamachem stanu w Turcji. Te zaskakujące i w dużej mierze nieprzewidywalne wcześniej wydarzenia mają znaczący wpływ na rzeczywistość w której żyjemy i inwestujemy nasze pieniądze. W tak nadzwyczajnych sytuacjach warto przybliżyć sobie na czym polega strategia tzw. czarnego łabędzia.

Czym są Czarne Łabędzie?

Czarne łabędzie to decydujące i mało prawdopodobne do przewidzenia zdarzenia, które mają duży wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Koncepcja czarnego łabędzia została spopularyzowana przez Nassima Taleba w książce wydanej w 2007 roku. Opisuje ona przypadkowość i niepewność jako główne siły rządzące współczesnym światem. Zdarzenie to posiada trzy właściwości:

  1. Jest ono nieprzewidywalne bądź prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo niskie.  
  2. Niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje i oddziałuje na otoczenie.
  3. Patrząc wstecz ocenia się je jako przewidywalne i wytłumaczalne.

Ważny jest właśnie ten ostatni punkt, który mówi o tym, że po wystąpieniu już danego scenariusza, usłyszymy od szerokiego grona ekspertów, że to wydarzenie było tak naprawdę do przewidzenia. Przykładem takiego czarnego łabędzia, mogą być gwałtowne spadki cen ropy naftowej w latach 2014 – 2015. Ostatnimi czasy można było usłyszeć wypowiedzi ekspertów, że niskie notowania ropy naftowej były do przewidzenia, ponieważ amerykańska gospodarka dzięki ropie z łupków całkowicie się uniezależniła od dotychczasowych dostawców tego surowca. W konsekwencji zmniejszył się popyt, a zwiększyła podaż, co doprowadziło do tak dużych spadków cen ropy naftowej.

Nassim Taleb zaleca skupić swoją uwagę na skutkach zdarzeń Czarnych Łabędzi, a nie na ocenie ich prawdopodobieństwa. Odradza podejmowanie działań mających na celu przewidywanie ich z dużą dokładnością (data i dokładny przebieg wydarzenia), gdyż w praktyce nie jest ono efektywne.

Taleb w swojej książce “Czarny łabędź” z 2007 roku, przestrzegał rozmaite instytucje finansowe, prognozując nieuchronny kryzys. Jednak nie sam fakt, że udało mu się przewidzieć katastrofę z roku 2008 jest znaczący, a to, że zarobił na jej skutkach ogromne pieniądze. Fundusz inwestycyjny „Empirica”, którego zarówno założycielem jak i prezesem jest Nassim Taleb osiągnął potężne zyski (ponad 100%) na zapaści rynku finansowego właśnie w roku 2008. Jak sam powiedział:

„staram się zyskiwać na rzadkich zdarzeniach, które przynoszą duże zyski. Chcę zarabiać nieczęsto, jak najrzadziej, po prostu dlatego, że wierzę iż rzadkie zdarzenia są niedoceniane i im rzadsze zdarzenie, tym bardziej zaniża się jego wartość”.

To właśnie ten cytat warto traktować jako strategię na Czarne Łabędzie. Według Taleba warto zaryzykować w takich chwilach by zyskać na nieprawdopodobnych dla większości ludzi wydarzeniach w gospodarce.