Comiesięczne payrollsy zaskakują pozytywnie. W Stanach Zjednoczonych przybyło niemal 260 tysięcy nowych miejsc pracy, wzrosły również płace. Jedynie poziom stopy bezrobocia uległ pogorszeniu – wzrósł o 0,1 punktu procetowego do poziomu 5,7 procent. Najważniejsze parkiety na fali tych informacji zakończyły tydzień na plusach.

WIG20 – 4:33, Synthos – 5:51, Bytom – 6:24, Herkules – 6:56, Cyfrowy Polsat – 7:39, Dom Development – 8:35, Komputronik – 9:02, Medicalgorithmics – 9:17.

Zapisz się na bezpłatną konferencję Investio >>

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.