W tym tygodniu inwestorzy nie byli w pełni zdecydowani co do kierunku, w którym powinny poruszać się kursy indeksów. Niemal każdą z sesji charakteryzowała bardzo duża zmienność, a rekordowe pod tym względem były środa i czwartek, kiedy inwestorzy wyciągali kursy indeksów z bardzo dużych spadków. Nie inaczej sesje wyglądały na warszawskim parkiecie.

Zagraniczne indeksy – 1:40, WIG20 – 6:05, CD Projekt – 7:00, Integer – 7:52, TVN – 8:35.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.