Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 11.06.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Apator – zakłada w zaktualizowanej strategii, w perspektywie do roku 2028, osiągnięcie średniorocznej stopy wzrostu przychodów w przedziale od 8% do 10%.
 • Asseco Poland – pracuje obecnie nad 7-8 projektami związanymi z modelami LLM/RAG. Zobacz kurs Asseco Poland w Squaberze.
 • Fabrity Holding – w strategii na lata 2024-2026 zakłada średnioroczną dynamikę wzrostu przychodów na poziomie 12-20%.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa – chce zmniejszyć zakładane na 2024 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 4 mld zł. Zobacz notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej w naszej aplikacji.
 • PKO BP – będzie otwarty na projekty związane z obronnością kraju i zwiększające poziom bezpieczeństwa.
 • Wittchen – otworzył dwa nowe salony w Austrii, planuje kolejne w Rumunii. Zobacz notowanie akcji Wittchen w naszej aplikacji.
 • Wyniki:

  • Esotiq&Henderson – skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 5 pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 107,9 mln zł i były wyższe o 10% r/r.
  • Miraculum – w maju 2024 roku spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 4.541 tys. złotych, co stanowi wzrost o 29% r/r.

  Informacje o dywidendach:

  Rekomendacja dywidend:

  Pierwsza sesja po odcięciu dywidendy dla:

  • ARCTIC PAPER – 1,0 zł na akcję. Stopa dywidendy wynosi obecnie 4.39%.
  • CDA – 2,4 zł na akcję. Stopa dywidendy wynosi obecnie 7.64%.
  • DGA – 0,3 zł na akcję. Stopa dywidendy wynosi obecnie 1.76%.

  Ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy (odcięcie nastąpi we wtorek):

  Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki GPW: