Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 08.03.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Budimex – zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 258,5 mln zł netto. Zobacz notowania Budimex w Squaberze.
 • PKO – liczy, że będzie zawierał kwartalnie 2-3 tys. ugód w sprawie kredytów CHF oraz szacuje koszt planowanego na 2024 r. przedłużenia wakacji kredytowych na 800-900 mln zł.
 • Orlen – przeprowadził testy na utratę wartości aktywów Grupy i przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 3,1 mld zł.
 • Asseco Poland – spółka zależna uruchomiła usługę e-Doręczeń, z rozwiązania mogą skorzystać wszystkie firmy wpisane do KRS oraz CEIDG. Zobacz kurs Asseco Poland w Squaberze.
 • Erbud – jego spółka zależna, podpisała umowę o wartości 13,5 mln euro netto.
 • SDS Optic – w ramach zawartej umowy otrzymało pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 3 mln euro. Zobacz notowania SDS Optic w Squaberze.
 • Klabater – 4 marca 2024 roku odbędzie się premiera gry „Bio Inc. Redemption”. Zobacz notowanie Klabater w Squaberze.

Szacunkowe wyniki:

 • Torpol – zysk netto w 2023 r. wyniósł 102 mln zł, co oznacza spadek o 44,54% r/r (2022:183,9 mln zł).
 • Woodpecker.co – wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) w lutym 2024 r. wyniosła 490,7 tys. USD, co oznacza spadek o 5,70% r/r (II 2023: 520,36 tys. USD).
 • Action – obroty w lutym 2024 r. wyniosły 197 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r (II 2023: 186,9 mln zł).
 • Novita – przychody za 2023 r. wyniosły 184,9 mln zł, co oznacza spadek o 25,71% r/r (2022: 248,9 mln zł).

Zmiana terminów publikacji raportów:

 • Roczny za 2023 r.: JSW – na 23 kwietnia.

Informacje o dywidendach:

Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki:

Wydarzenia korporacyjne:

 • Render Cube – notowany na NewConnect producent gier, 22 marca przejdzie na rynek główny GPW.