Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 26.02.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Synthaverse – pracuje nad rozbudową pipeline’u i w 2024 r. chce przedstawić mapę drogową oraz kamienie milowe projektów.
 • Comperia.pl – sprzedała składniki do prowadzenia serwisu internetowego Telepolis.pl za 9,6 mln zł. Zobacz notowania Comperia.pl w Squaberze.
 • Tauron – chce do końca 2025 r. zainstalować ponad milion inteligentnych liczników.
 • SimFabric – podpisał umowę o współpracy z Sony na rynkach azjatyckich. Zobacz kurs SimFabric w Squaberze.
 • Mirbud – oferta spółki o wartości 89,3 mln zł na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu uznana za najkorzystniejszą.
 • VIGO Photonics – jego projekt znalazł się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
 • Polska Grupa Militarna – zawarł umowy na produkcję przynajmniej 4 tys. szt. broni strzeleckiej.
 • Global Hydrogen – zawarł umowy konsorcjum naukowo-badawczego o budżecie 19 mln euro. Zobacz notowanie akcji Global Hydrogen w naszej aplikacji.

Szacunkowe wyniki:

 • Stalprodukt – odnotował 9,07 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale 2023 r. w porównaniu do kwoty 77,76 mln zł stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2021 i 2022 r.
 • 3R Games – zysk netto w 2023 r. wyniósł 613 mln zł, co oznacza spadek o 23.66% r/r (2022: 803 mln zł).

Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki:

Wydarzenia korporacyjne:

 • Ten Square Games – w ramach buybacku odkupi 954,2 tys. akcji własnych za 114,5 mln zł.
 • CI Games – proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do 36,6 tys. akcji serii M.