Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 22.02.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Grupa Klepsydra (KLE:NC) – planuje skokowy wzrost wyników w kolejnych latach m.in. dzięki akwizycjom i ocenia, że w 2024 r. możliwy jest dwucyfrowy wzrost przychodów.
 • Games Operators (GOP:GPW) – wyznaczył datę premiery gry „Infection Free Zone” na 11 kwietnia 2024 r.
 • Klabater (KBT:NC) – wyznaczył datę premiery gry „Bio Inc. Redemption” na 27 lutego 2024 r.
 • Centrum Finansowe (CFS:NC) – przyjęło strategię na lata 2024 – 2026.
 • Elektrotim (ELT:GPW) – zawarł umowę o wartości 11,5 mln EUR na wykonanie systemu pomocy nawigacyjnej na Lotnisku.
 • Archicom (ARH:GPW) – ogłosił zawarcie umowy współpracy strategicznej z Echo Investment.
 • mBank (MBK:GPW) – spełnia wymogi do wypłaty dywidendy z 75% zysku za 2023 r., jednakże zdecydował, że nie wypłaci dywidendy ze względu na dodatkowe koszty. Zobacz notowania mBank w naszej aplikacji.

Szacunkowe wyniki:

 • Energa (ENG:GPW) – zysk w 2023 r. wyniósł 764 mln zł, co oznacza spadek o 24,3% r/r (2022: 1,009 mld zł). Zobacz kurs Energa w Squaberze.

Informacje o dywidendach:

 • Rekomendacje dywidend: Pekao (PEO:GPW) – 19,2 zł na akcję.

Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki:

GPW:

 • AMBRA S.A. (AMB)
 • FON S.A. (FON)
 • INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (IFC)
 • ATLANTIS S.A. (ATS)
 • Investment Friends S.A. (IFR)
 • ORLEN S.A. (PKN) – Zobacz notowanie ORLEN w Squaberze.
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PEO)

NC:

 • Grupa HRC (HRC)