Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 20.02.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

  • Synektik – podpisał umowę na dostawę systemu chirurgii robotycznej o wartości 16,8 mln zł netto. Zobacz notowanie Synektik w Squaberze.
  • Budimex – oferty spółki na budowę drogi S10, o łącznej wartości ponad 2,33 mld zł, zostały najwyżej ocenione w przetargu.
  • Medinice – otrzymał zgodę na badania kliniczne dla projektu CoolCryo.
  • Unibep – zawarł umowę z GDDKiA o wartości 350 mln zł. Zobacz kurs Unibep w Squaberze.
  • Carbon Studio – ustalił datę premiery gry „The Wizards – Dark Times: Brotherhood” na 22 lutego 2024 r.

Szacunkowe wyniki:

  • Atrem – osiągnięte w IV kw. 2023 r. przychody były o 60% wyższe od średniej wysokości przychodów z pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
  • Orlen – zysk netto za 2023 r. wzrośnie o 3,6 mld zł z rozliczenia przejęcia PGNiG.

Informacje o dywidendach:

Zatwierdzone dywidendy:

  • Ifirma – 0,23 zł na akcję z dniem dywidendy 12 marca i dniem wypłaty 19 marca. Stopa dywidendy wynosi obecnie 0,9%.

Wydarzenia korporacyjne:

  • Pure Biologics – akcjonariusze będą głosować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1,5 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Zobacz notowanie akcji Pure Biologics w naszej aplikacji.