Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 07.02.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

  • Tauron – zainwestuje 2,77 mld zł w rozbudowę sieci elektroenergetycznej w 2023 r., planuje ambitne zwiększenie inwestycji do 3 mld zł w 2024 r.
  • Comp – planuje przeznaczyć 33,6 mln zł na nabycie akcji własnych.
  • Orlen – Witold Literacki został powołany na prezesa, wcześniej był związany z branżą paliwowo-energetyczną.
  • Duality – zawarło umowę inwestycyjną z Phenomen Games na 3,8 mln zł, obejmującą emisję akcji i koprodukcję gier.
  • Enter Air – ma umowę z Coral Travel Poland o wartości 508, 9 mln zł.

Szacunkowe wyniki:

  • Prymus – przychody ze sprzedaży w IV kw. 2023 r. wyniosły 11,08 mln zł, co oznacza spadek o 26,80% r/r (IV kw. 2022: 4,06 mln zł).
  • Shoper – zysk w IV kw. 2023 r. wyniósł 10,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r (IV kw. 2022: 7,8 mln zł).
  • Boombit – przychody w styczniu 2024 r. wyniosły 22,7 mln zł, co oznacza wzrost o 10,4 % m/m (I 2023: 20,5 mln zł).

Przez cały 2023 rok spółki uranowe zachowywały się nadzwyczaj dobrze, co było wynikiem rosnącej ceny spotowej surowca. Czy to nadal dobry moment do kupna? Czy może należy sprzedawać spółki ze względu na znaczące wzrosty?

Te tematy poruszą Michał Wosik i Marcin Tuszkiewicz podczas dzisiejszego spotkania o godzinie 20:00. >>Zapisy<<

Wydarzenia korporacyjne:

  • Inside Park – prowadzi procedurę dopuszczenia akcji na rynek NewConnect i spodziewa się debiutu w I półroczu 2024 r.
  • Orlen – NWZ zgodziło się na sprzedaż 100% udziałów w Gas Storage Poland.